Xov Xwm Koom Txoos, Cuaj hlis 25, 2021 (News in Hmong Language)

Xov Xwm Koom Txoos, Cuaj hlis 18, 2021 (News in Hmong Language)

 

  • Kev kawm ntawv kev deb nyuab heev rau cov tub kawm 75,000 leej nyob Hom Cis Mees
  • Hnub hwm kev thaj yeeb nyob ntiaj teb
  • Vaj Qhia hais tias poj niam thiab txiv neej muaj vaj huam sib luag
  • Tus xib hwb thiab cov me nyuam kawm ntawv raug ntes nyob Has Npis (Harbin)
  • Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias : Niam Mab Liab qhia kom peb mloog cov neeg nyob ntsiag to
  • Thaib teb rhuav tshem pab neeg tawm tsam thiab ntes neeg thoj nam Mias Mas
  • Mas Ni Las tsa txoj cai tsis pub sib yuav hnub nyoog mos
  • Cov xwm txheej 11/9/2001 thiab cov Mawv Xis Lim thoj nam
  • Cov Tswv Qhia nyob Aas Kiv teb txwv hais txog kev muag riam phom
  • Kev rhuav tshem cov hoob pob Nus Khias (New Clear) kom tas

Add new comment

11 + 6 =