VAS TIS KAS XA NTAUB NPOG QHOV NCAUJ MUS PAB TSOOM PEJ XEEM SUAV

(http://mattersindia.com)

Txij hnub tim 27 lub 1 hlis xyoo 2020 no los, Vas Tis Kas tau xa ntaub npog qhov ncauj 700,000 daim mus rau Suav teb. Feem ntau yog siv nyob hauv lub xeev Hawv Pem, Xis Cias thiab Fuv Ciaj. Muaj tus Txiv Plig hu ua HAN ua tus tos txais cov ntaub npog qhov ncauj ntawd. Vam tias cov ntaub npog qhov ncauj no yuav mus txog tsoom pej xeem uas lawv cheem tsum yuav siv thiab mus txog sai. Vim tias tam sim no cov pej xeem Suav nyob hauv lub nroog Vum Haj tab tom kub ntxhov txog kev siv ntaub npog qhov ncauj los tiv thaiv tus kab mob Khos Los Naj. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hlub thiab txhawj xeeb txog tsoom pej xeem Suav kawg. Vaj Qhia vam tias : tas tsoom pej xeem Suav thiab ib tsoom neeg nyob thoob ntiaj teb yuav ua siab loj thiab sib koom siab los tiv thaiv tus kab mob Khos Los Naj no.
Tsis tas li ntawd, Vaj Qhia tseem sau ntawv tu siab txog cov neeg uas lawv tuag vim tus kab mob Khos Los Naj thiab. Vaj Qhia thov Ntuj rau tas ib tsoom neeg, thiab cov tab tom muaj mob. Thov kom Tswv Ntuj txais cov neeg tuag tus ntsuj plig mus nrog Tswv Ntuj nyob pem Ntuj Ceeb Tsheej. Thov kom Tswv Ntuj ua tus nplij cov yim neeg uas lawv muaj neeg tuag los ntawm tus kab mob Khos Los Naj tej siab ntsws. Qhov kawg, mas thov kom Tswv Ntuj pub lub zog loj zog nchav rau tsoom pej xeem Suav tiv thaiv tus kab mob thiab ua tiag nyiaj txoj kev txom nyem no.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

3 + 1 =