VAS TIS KAS THIAB SUAV TSAB NTAWV COG LUS YUAV TAG HNUB NYOOG.

Kev sib cog lus ntawm Vas Tis Kas thiab tseem hwv Suav 2 xyoos dhau los, mas tsab ntawv cog lus tag hnub nyoog rau hnub tim 21 lub 9 hlis no lawm. 
Lub sij hawm ntawd 2 tog tau cog lus yog thawj zaug mas sawv daws xav tias cov neeg ntseeg yuav vam meej nyob Suav teb. Tab sis tsis zoo li qhov sawv daws xav, vim tam sim no cov neeg ntseeg nyob Suav teb tseem muaj tsawg heev. Vim li ntawd, Vas Tis Kas thiab Suav xav txuas tsab ntawv cog lus kom ntev ntxiv mus rau yav tom ntej thiab Vas Tis Kav lub hom phiaj yeej yog xav npaj li ntawd. Tab sis los txog tav no, cov tseem hwv Suav tsis tau hais dab tsi txog qhov ntawd. 
Tsab ntawv cog lus yav tag los ua rau muaj kev tsa Tswv Qhia nyob Suav teb, tab sis cov neeg ntseeg thiab tej kev teev hawm twj lij yog qhov tseem hwv As Mes Lis Kas txaus siab. Tam sim no tsoom neeg nyob thoob ntiaj teb feem coob tab tom xav tias : yav tom ntej Suav teb los As Mes Lis Kas teb yuav yog tus loj thiab kav tas ntiaj teb. 

 

Add new comment

5 + 4 =