Vaj Qhia thov kom sawv daws muab siab rau saib xyuas lub ntiaj teb

(Asianews photo)

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau ntsib As Mes Lis Kas tus Txoov Tim Tswv Biden, nkawd tau sib tham txog kev pauv ntxeev ntawm huab cua ua ntej yuav txog lub rooj sab laj G20 nyob Los Mas thiab lub rooj sab laj CoP26 nyob Glasgaw.

Vaj Qhia tau tso lus tawm mus rau BBC hais tias : “Peb tau txais kev qhuab qhia los ntawm cov teeb meem hais txog huab cua, qhov uas peb xav tau mas yog kev sib koom tes, kom txhob muaj ciam thiab txhob muaj teeb meem los sis laj kab ntawm kev tseev tsim zais ntshis ntxiv mus”.

Kev ntsib sib ntawm Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiab Biden yog siv sij hawm li ntawm 1 teev ntau. Biden yog As Mes Lis Kas tus Txoov Tim Tswv tim 14 uas tuaj mus tsham Vas Tis Kas. Biden yog tus neeg ntseeg Kav Tos Liv tim 2 los ntawm Khes Nes Dis, uas yog thawj tus Txoov Tim Tswv tuaj ntawm Tswv Qhia Paj Lug 6.

Vaj Qhia hais rau BBC hais tias : nws tau ntsib tus Txoov Tim Tswv Biden thiab Kos Lim Naj tus Txoov Tim Tswv Mus Ntses Is. Vaj Qhia thov kom muab siab rau daws cov teeb meem huab cua pauv ntxeev, kom sawv daws tau yeej cov teeb meem kev kub ntxhov los ntawm huab cua thiab kev sib kis tus kab mob zim txwv no.

Huab cua pauv ntxeev thiab kab mob sib kis, yog qhov qaug qeb ntawm ntiaj teb neeg ces thiaj ua rau kev lag luam thiab kev txhim kho tej pab pawg neeg tsis yooj yim. Tab sis txhua yam kev kub ntxhov neeg yuav yeej thiab txhob pub lub sij hawm nkim dag.

Add new comment

16 + 2 =