Vaj Qhia ntsib cov me nyuam dig muag nyob hauv tuam ceeb Budapest, lub caij nws mus tsham Hoos Nqis teb (Hungary)

Hnub tim 29 lub 4 hlis tag los, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau ntsib cov me nyuam yaus thiab cov neeg laus uas dig muag los yog lawv qhov muag tsis pom kev zoo nyob hauv lub tuam ceeb Budapest, teb chaws Hoos Nqis.

Thaum Vaj Qhia foom koob hmoov rau László Batthyány-Strattmann, nws zaum nyob hauv lub tsheb xuas tes thawb, lawv tos txais Vaj Qhia zoo kawg. Lawv hu nkauj lom zem thiab npaj ib pluas mov noj ua ke. Vaj Qhia tsis tau vam tias nws yuav tau hais lus ntau ntau rau sawv daws, tab sis nws hais 2-3 lo lus luv luv hauv lub siab tuaj. 

Thaum nws hais lus, nws txhib kom cov neeg mloog nyob nrog qhov tseeb ntawm cov neeg pluag, cov neeg muaj mob thiab cov neeg txom nyem kub ntxhov. 

Cov lus Vaj Qhia hais yog lub Moo Zoo Ntshiab huv.

“Yes Xus yug los kom tau txais qhov tseeb uas muaj nyob thiab coj mus rau yav tom ntej, nws yooj yim dua yuav coj txoj kev xav los lub tswv yim mus txhim kho yav tom ntej yam tsis xav txog qhov tseeb. Nod yog txoj kev raws lub Moo Zoo ntawm Huab Tais Yes Xus”.  

Leej niam Teresa ntawm Hoos Nqis, tus muaj teeb meem hais txog qhov muag tsis pom kev uas luag paub nws nyob hauv lub npe “Leej Phauj Anna Feher”, tus tsim lub Koom Haum hu raws li tus kws kho qhov muag Kav Tos Liv uas tuag xyoo 2021. 

Cov me nyuam yaus thiab cov nrog nyob tau sib koom thov Ntuj ua lus Latin tau peb txiv thiab rau Vaj Qhia. Lawv tau muab paj tshab handmade rau Vaj Qhia, muab hnab ntaub ntos thiab tus chij As Zees Tis Nas cev rau Vaj Qhia. Vaj Qhia kuj muab tus mlom Peb Leej Niam, Undoer ntawm Knots rau lawv thiab. 

Add new comment

2 + 6 =