Vaj Qhia : kev daws txhaum thiab txoj kev mus hauv lub pwm tsav cov Txiv Plig.

Vaj Qhia nthuav nws tsab ntawv hais txog kev mus kev, kom tau npaj txhua yam nyob hauv lub Caij Hla. Yog lub caij ntawm kev nco txiaj ntsim, kom tau mloog Huab Tais Yes Xus ua ke, tsis yog yuav mloog ib leeg twm zeej. 

Lub Caij Plaub Caug tsis yog lub caij kawg, tab sis yog lub caij koom nrog lwm tus mloog Yes Xus. Vim li ntawd thiaj yuav tsum hais txog kev mus kev ntawm lub pwm tsav hauv lub Koom Txoos. Cov lus no yog tsab ntawv uas Vaj Qhia sau los qhuab qhia nyob hauv lub Plaub Caug xyoo 2023. 

Tsab ntawv muaj lub ntsiab lus tias : “Kev tsim koob hmoov hauv lub Caij Plaub Caug thiab kev mus kev ntawm lub pwm tsav”, nrog rau kev tshaj Ntuj Lus nyob Online uas yog Dicastery for Integral Human Development ua tus tsim. Yuav pib nyob hauv hnub peb txais tshauv thiab yuav tshaj tawm Online txhua lis piam.

Vaj Qhia piav thiab qhia txog Yes Xus nyob saum lub roob Tas Npos. Vaj Qhia xav qhia lub ntsiab lus tob rau cov Txiv Plig, kom sawv daws to taub hais txog Yes Xus txoj kev sawv rov los. Peb yuav tsum lees cia tus kheej ncaim ntawm Yes Xus, ncaim ntawm tej kev tsis muaj qab hau. Peb yuav pib mus kev, txoj kev ntxhab uas yuav tau maj mam thiab muab siab rau ib yam li peb mus kev saum tej lub roob siab uas yog hav zoov. Tej yam no tseem ceeb rau kev mus kev ntawm lub pwm tsav hauv lub Koom Txoos thiab ua kom lub Koom Txoos cov hauj lwm tiav.

 

Add new comment

1 + 18 =