UA THAJ TXI NTUJ ONLINE

Tom qab uas lub Koom Txoos nyob Is Tas Lias teb tshaj tawm tias : yuav tsis muaj thaj txi Ntuj nyob thoob Is Tas Lias teb mus txog hnub tim 3 lub 4 hlis 2020, mas ua rau cov neeg ntseeg Kav Tos Liv tsis tau kev mus koom thaj txi Ntuj nyob hauv cov tsev teev Ntuj. Tab sis cov neeg ntseeg yuav sib koom ua thaj txi Ntuj tau nyob hauv Online. Lub Koom Txoos ua li no, kuj yog vim xav tiv thaiv kev sib kis ntawm tus kab mob Covid-19.
Lub tswv yim ua thaj txi Ntuj nyob hauv Online no, yog ib lub tswv yim zoo tuaj ntawm Vaj Qhia tuaj. Lub lis piam tag los, Vaj Qhia pom tus Txiv Plig Khos Npas Lis ua thaj txi Ntuj ib leeg nyob hauv ib lub tsev teev Ntuj, hauv lub nroog Los Npis As Nos, nyob Is Tas Lias teb. Pom cov neeg ntseeg cov duab tso nyob ntawm cov rooj zaum koom ua thaj txi Ntuj.
Txiv Plig Khos Npas Lis thov kom cov neeg ntseeg txhua tus xa lawv tus duab tuaj rau Txiv Plig, ces Txiv Plig muab lawv tus duab luam tawm los tso rau ntawm cov rooj zaum xws li lawv tab tom zaum koom ua thaj txi Ntuj. Txiv Plig thov kom sawv daws xa lus rau Txiv Plig nyob hauv lub thaj txi Ntuj, ces Txiv Plig thov Ntuj rau sawv daws xws li sawv nyob ntawm lub thaj txi Ntuj ntag.
Yog ib lub tswv yim zoo ntawm cov Txiv Plig nyob hauv lub xeev Los Npas Dias, ua rau Vaj Qhia qhuas kawg. Vim kev ua thaj txi Ntuj Online, yog ib lub thaj txi Ntuj uas neeg ntiaj teb sawv daws pom thiab tau hnov Tswv Ntuj cov lus.

Add new comment

15 + 2 =