TXHUA TXOJ KEV TEEV HAWM NYOB THAIB TEB SIB KOOM SIAB KOOM TES

Kev sib kis tus kab mob Covid-19 zaum 3 nyob Thaib teb, mas ua rau kev lag luam thiab tsoom pej xeem raug teeb meem loj kawg nkaus. Cov neeg pluag, cov neeg ua liaj ua teb thiab cov neeg ua hauj lwm puav leej raug tas. Cov neeg ncig tsham teb chaws ploj tag lawm ib nrab ntau, vim kev caij tsheb mus los raug txwv tas. 
Lub Koom Txoos Kav Tos Liv nyob Thaib teb thiaj txiav txim siab pab cov neeg pluag txom nyem. Yam li pib faib txhiam xws noj thiab toob xib rau cov neeg pluag. Lub tswv yim kev xav no yog tuaj ntawm tsev neeg Salesian nyob Thaib teb, lub Koom Haum Salesian, cov Leej Phauj Salesian thiab lwm pab neeg nrog rau cov neeg ntseeg thiab cov Txiv Plig Bosco (VDB), sib koom pab tej hnab txhiam xws thiab toob xib mus faib rau cov neeg raug kev kub ntxhov los ntawm tus kab mob Covid-19 nyob hauv cov thaj tsam uas nyias ua hauj lwm. 
Hnub tim 18 lub 5 hlis no, tsev neeg Salesian tau nqa txhiam laj txhiam xws mus faib rau cov pej xeem nyob hauv cheeb tsam Klongtoey. Tsis tas li ntawd tseem muaj cov Salesian uas ua hauj lwm khiav rau ub rau no tseem yuav nqa txhiaj xws noj mus faib rau tsoom pej xeem nyob lub nroog Hat Yai, xeev Songkhla rau hnub tim 30 lub 5 hlis 2021 no thiab. 
Hnub tim 9 lub 5 hlis tag no, lub Koom Haum Saverian thiab cov neeg ua hauj lwm uas nyob nrog tsoom pej xeem Klongtoey los ntev xyoo, lawv tau npaj txhiam xws noj mus faib rau cov neeg mob, cov laus thiab cov poob hauj lwm los sis cov neeg pluag txom nyem tsis muaj dab tsi ua. Lawv tau faib ib pawg neeg zuj zus mus rau txhua txhia qhov chaw, thiab thov ua tsaug ntau ntau rau cov neeg siab dawb uas tau muab lawv tus kheej mus pab tsoom pej xeem uas yog los ntawm lawv txoj kev hlub. Kuj muaj coob leej pab txhuv noj, dej haus thiab txhiam xws noj rau Txiv Plig thiab cov Salesian yam tsis tu ncua, kom tau coj mus pab cov neeg pluag. 

 

Add new comment

14 + 6 =