TUS TSWV QHIA NYOB MOOS NKOS LIAS YOG TUS HNUB NYOOG ME DUA COV

(Licas news photo)

Tswv Qhia Giorgio Marengo uas nyob Ulaanbaatar yuav raug xaiv ua Tswv Qhia Liab hnub tim 27 lub 8 hli 2022.

Tus tub tshaj Ntuj Lus neeg Is Tas Lias uas tshaj Ntuj Lus nyob Moos Nkos Lias teb los yuav muaj 20 xyoo, nws yuav raug tsa ua Tswv Qhia Liab thiab yog tus Tswv Qhia uas hnub nyoog tsawg dua cov.

Thaum nws muaj 47 xyoo, Giorgio Marengo lub hnub nyoog ib yam li Karol Wojtyla uas thaum Vaj Qhia Paj Lug 6 tshaj tias nws raug xaiv mus koom College of Cardinals. Marengo yuav tau txais lub kaus mom liab nrog lub meej mom ua Tswv Qhia Liab thiab 20 tus Tswv Qhia rau hnub tim 27 lub 8 hli xyoo no. Nws raug xaiv ua Tswv Qhia Liab tom qab nws ua Tswv Qhia tau 2 xyoos.

Marengo yog neeg Is Tas Lias thiab tuaj ntawm lub nroog Piedmont uas nyob Is Tas Lias qaum teb tuaj. Nws ua Txiv Plig 19 xyoos nyob Consolata nyob Moos Nkos Lias teb. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tsa nws ua Tswv Qhia nyob Ulaanbaatar, nyob Moos Nkos Lias teb xyoo 2020. Ulaanbaatar raug tsa ua lub xeev Yes Xus thwj tim zim txwv no.

Add new comment

1 + 1 =