Tus pab Tswv Qhia nyob Los Angeles raug tua tuag nyob Hacienda Heights

Hnub tim 18 lub 2 hlis tag los, David O’Connell tus pab Tswv Qhia nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Los Angeles raug tua tuag nyob hauv nws lub tsev Hacienda Heights nyob California qab teb. Cov tub ceev xwm tab tom soj ntsuam seb yog vim li cas tus Txiv Plig thiaj raug tua tuag li ntawd, thiab nws raug phom tua ntawm lub cev. 

Tus Tswv Qhia Jose H.Gomez yog tus tshaj tawm Txiv Plig O’Connell txoj kev tuag tias : “Yog ib qho poob siab thiab tuag sai heev. Kuv tsis tuaj yeem yuav piav txog txoj kev tu siab no”.

Nws piav tias Txiv Plig O’Connell tau ua Txiv Plig thiab tom qab no nws tau ua tus pab Tswv Qhia nyob Los Angeles 45 xyoos. Txiv Plig O’Connell yog ib tug nquag thov Ntuj thiab lub siab npuab Niam Mab Liab kawg nkaus. Nws yog tus tsim kev thaj yeeb ntawm cov neeg pluag thiab cov neeg thoj nam, nws xav tsim tej pab neeg ntseeg coj lub siab ntshiab los txhawb nqa neeg lub meej mom thiab txuag neeg. 

Nws yug nyob hauv lub nroog Ireland xyoo 1953, nws tau txais lub Cim Tiag Tes nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Los Angeles xyoo 1979.

Nws ua txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus thiab nws tshaj Ntuj Lus nyob hauv ntau lub zos. Tom qab nws tau txais lus tso cai ntawm Vaj Qhia tsa nws ua tus thawj tswj pab lub Cheeb Koom Txoos Los Angeles xyoo 2015.

 

Add new comment

5 + 14 =