TUS DUAB MLOG YES XUS NYOB NPLAS XIS TEB

Christ the Redeemer yog tus duab mlom Yes Xus loj tshaj nyob ntiaj teb no, thiab yog txhim nyob hauv lub nroog Lis Os Daws Ntsas Nes Los (City of Rio de Janeiro), nyob Nplas Xis teb. Yes Xus tus duab mlom no yog ib yam tseem ceeb nyob hauv 7 yam tseem ceeb nyob thoob ntiaj teb. Yog ib lub Cim txhawb siab ntawm cov neeg ntseeg nyob hauv lub nroog Lis Os Daws Ntsas Nes Los, kuj yog ib qho chaw ncig tsham tawm tas ib tsoom neeg nyob ntiaj teb no thiab. 
Yes Xus tus duab mlom qhov siab yog 30 mev, qhov dav yog 38 mev. Ntsuas ntawm sab tes laug mus rau sab tes xis. Tus duab mlom hnyav 635 taas (Ton). Txhim nyob saum lub ncov roob siab hu ua Kos Kos Vas Dus. Yog nyob hauv lub nroog Lis Os Daws Ntsas Nes Los saib, mas pom Yes Xus tus duab mlom tseeb kawg. Yog ib tug duab mlom Yes Xus uas loj tshaj nyob ntiaj teb no. Thiab nyob siab ntawm dej hiav txwv li 710 mev. Yog xuas hmoov pob zeb xyaw hlau los txhim, thiab leem cov hmoov zeb sib zoo zoo kom kav ntev. Tus kws kos pob zeb ua tus mlom Yes Xus ntawd yog ib tug neeg Fab Kis hu ua Paj Lug Landowski. Yog txhim raws li tus kws sau duab Nplas Xis Heitor De Silva Costa tus piv txwv uas nws sau. 
Xyoo 1850, Txiv Plig Pob Zeb Mab Liab tau txais ib pob nyiaj pab los ntawm tus ntxhais vaj hu ua Isabel, kom txhim tsa ib tug duab mlom loj loj. Ces xyoo 1921 thiaj muaj kev sib tham kom txhim tsa ib tug mlom los ua lub Cim rau lub nroog. Tus piv txwv uas muab los sib tham ntawd, mas muaj 2 tug piv txwv. Thawj tug piv txwv yog Yes Xus tus duab mlom sawv thiab tuav lub ntiaj teb. Tus piv txwv 2, yog tus duab mlom Yes Xus sawv nrhab tes. Ces txog qhov kawg sawv daws txiav txim yuav tus duab mlom Yes Xus sawv nrhab tes. Xyoo 1922 thiaj pib txhim tsa thiab puab Yes Xus tus duab mlom. Kev txhim tsa siv sij hawm 9 xyoos, yam li xyoo 1922 txog xyoo 1931. Siv tsheb nqaj hlau thauj neeg thiab thauj pob zeb mus txhim nyob saum ncov roob. Tam sim no los kuj tseem siv tsheb nqaj thauj cov neeg ncig tsham mus saib tus duab mlom Yes Xus. Yog mus ko taw, mas yuav siv sij hawm 30 feeb thiaj mus txog thiab tseem yuav nce 222 theem ntaiv thiab. Tab sis tam sim no muaj ntaiv hluav taws xob lawm, ces tsis tshua muaj neeg nce cov theem ntaiv lawm. Xyoo 1931 tus duab mlom Yes Xus txhim tiav, thiab ua cov kab ke qib tus duab mlom rau sawv daws mus tsham, yog hnub tim 12 lub 10 xyoo 1931. Peev nyiaj txiag uas txhim Yes Xus tus duab mlom ntawd yog 250,000 plhom US dos las. Hnub tim 10 lub 2 hlis xyoo 2008, Yes Xus tus duab mlom raug xob tua, tab sis tus duab mlom tsis piam tsis ntais, vim lawv siv cov hmoov pob zeb zoo zoo los plooj lawm. 

 

Add new comment

2 + 5 =