TUB CEEV XWM XIS LAAS KAS NTES TAU TUS NEEG CHUA HOOB POB TUA NEEEG NYOB HAUV HNUB CHIV HLA LAWM

blasts LiCAS photo

Tub ceev xwm tau ntes yawg Rishad uas yog ib tug nom nyob hauv pab nom tiv cov tseem hwv, thiab ntes yawg Reyaj uas yog Rishad tus kwv. Cov tub ceev xwm hais tias nkawd tau pab thiab txhawb nqa tus Mawv Xis Lim tua neeg ntawd hnub tim 24 lub 4 hlis tag los. Ajith uas nws yog tus tshaj lus hauv cov tub ceev xwm hais tias : Rishad nkawd 2 kwv tij raug ntes, yog vim muaj pov thawj los ncaj rau lub sij hawm cov xwm tshwm sim. Yav tag los, cov tub ceev xwm tau soj nraim 2 pab Mawv Xis Lim uas sib txuas nrog lub xeev Islamic, yog lub xeev uas cov neeg caws hoob pob tua neeg nyob hauv 2 lub tsev teev Ntuj thiab 3 lub tsev txais qhua.
Rushdhie uas nws yog Rishad tus kws txoj cai hais tias : qhov uas raug ntes mas yog muaj feem cuam los ntawm kev tseev tsim. Kev raug ntes yog tshwm sim nyob hauv lub caij cov thawj coj Kav Tos Liv thiab cov neeg ntseeg nyob Xis Laas Kas xav kom muaj kev ncaj ncees, yog hnub txwm 2 xyoos ntawm kev tua neeg. Lub hlis tag los, cov neeg ntseeg Kav Tos Liv Xis Laas Kas hnav khaub ncaws dub ua thaj txi Ntuj los ua kev tawm tsam “Black Sunday” yam ntsiag to. Cov Mawv Xis Lim thiab cov neeg ntseeg Kav Tos Liv yog cov haiv neeg tsawg nyob Xis Laas Kas, vim Xis Laas Kas teb muaj cov neeg teev hawm Phus Thas 70 feem pua, hos cov Mawv Xis Lim yog 10 feem pua. Feem ntau cov Mawv Xis Lim thiab cov neeg ntseeg kheev kheev raug tua los ntawm cov teev hawm Phus Thas nyob hauv tiam tag los.

 

Add new comment

15 + 1 =