TSWV QHIA TAS NKES THOV KOM TSOOM NTSEEG SIB PAB SAIB XYUAS LUB TSEV NO

Tim 25 lub 5 hlis tas los no, LiCAS.news tshaj tawm tias Hnub Chiv tim 23 lub 5 hlis dhau los, uas yog xaus lub caij ua hmoov Laudato Si tas ib lub xyoos, mas Tswv Qhia Tas Nkes uas yog Tswv Qhia haiv neeg Fis Lis Pees thiab yog tus thawj coj ntawm kev tshaj Ntuj Lus nyob hauv zeg zog thiaj thov kom cov neeg ntseeg saib xyuas lub ntiaj teb uas yog peb sawv daws lub tsev no ntxiv mus thiab kuj yog cov tau txais Cim Ntxuav sawv daws txoj hauj lwm.

Hais txog Vaj Qhia Fas Ntshis Kus cov lus nyob hauv tsab ntawv Laudato Si (Laus Ntas Taus Xis) mas yog hais txog kev txuag xyoob ntoo thiab hav zoov txij xyoo 2015 los.

Add new comment

7 + 7 =