TSWV QHIA NPAS VAS THIAB COV NEEG THOJ NAM UA HMOOV TSUJ XEEB 72 XYOOS NYOB IS NTIAS

Tswv Qhia Barwa nyob Cuttack thiab cov neeg thoj nam uas yog haiv neeg tsawg ua hmoov tsuj xeeb txwm 72 xyoos ntawm lub xeev Is Ntias tshiab nyob hauv Jangki Padawasai sab hnub tuaj. Muaj cov neeg thoj nam haiv neeg Jotnakpur los yog Adivasi uas lawv tsiv ntawm Odisha thiab Jark los. Nyob hauv cov neeg sib sau ua hmoov tsuj xeeb, mas lawv kwv ib co chij tsuj xeeb lub Cim Yug nrog rau cov neeg thoj nam nyob Vas Xais.

Tswv Qhia Barwa hais tias : “Peb muaj txoj sia nyob, vim yog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim thiab Tswv Ntuj nrog peb nyob.  Tswv Ntuj txuag peb thiab thov kom peb txuag peb txoj kev ntseeg nyob hauv peb cov hauj lwm thiab kev sib fim”.

Muaj cov neeg ntseeg thiab cov neeg thoj nam li ntawm 200 yim sib koom ua hmoov tsuj xeeb yam lom zem kawg. Sawv daws tau siv sij hawm ntau lub lis piam los npaj kev ua hmoov tsuj xeeb zaum no.

Tus kab mob Covid-19 sib kis, muaj ntau thaj tsam raug txwv raug kaw, tsis kav tej yam no tsis ua teeb meem kom sawv daws tsis muaj kev lom zem. Cov neeg ntseeg ua hmoov tsuj xeeb thov kom Tswv Ntuj pov hwm cov txij nkawm kom dim ntawm tus kab mob Covid-19. Tswv Qhia thov kom sawv daws muab siab rau tsim koob hmoov thiab saib xyuas tej me nyuam kom zoo. Ib zeej tsoom neeg yuav muab siab rau txog kev txuag thiab saib xyuas tej hav zoov kom zoo nkauj nyob nrog lub ntiaj teb.

Kev ua hmoov tsuj xeeb mas yog lub Koom Haum Pahunch ua Tswv Cuab tsa nyob hauv Jankipada thiab Shanti Pada. Muaj cov neeg thoj nam thiab cov Adivasi tuaj ntawm Chattisgarh, Odisha thiab Jhaikhand tuaj sib sau ua ke

Add new comment

7 + 0 =