TSWV QHIA HAUV KNOXVILLE THOV KOM TXHOB SIV RIAM PHOM LOS UA QHOV CHAW DAWS TEEB MEEM

(Thau los ntawm: CNA)

Tswv Qhia Stika uas nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Knoxville thov kom txhob siv riam phom los daws teeb meem, tom qab muaj tub sab xuas phom tua neeg nyob hauv ib lub tsev kawm ntawv. 
Kev kub ntxhov nyob hauv Knoxville 2 lub hlis tag los, ua kom paub tias kev kub ntxhov nyob hauv tej pab neeg tsis muaj tsis tu ncua, tib neeg tsis muaj kev sib hlub thiab niaj hnub tsim teeb meem ua ntxhov quav niab. Vim li ntawd, Tswv Qhia Stika lees tsis tau cov xwm txheej ntawd thiab nws thov kom cov neeg ntseeg sib koom siab thov Ntuj pab. 
Cov xwm txheej tshwm sim, mas yog muaj 4 tug hluas nyob hauv Knoxville raug tub sab xuas phom tua nyob hauv lub tsev kawm ntawv Austin-East hnub tim 27 lub 1 hlis tag los no. Muaj ib tug raug tua tuag thiab cov tub ceev xwm kuj raug mob, tab sis tus tub sab tua neeg ntawd raug cov tub ceev xwm tua tuag lawm. 

 

Add new comment

6 + 10 =