TSEEM HWV TWS KIS HLOOV TSEV TEEV NTUJ XOS FIAS UA TSEV KHAWS TOOB XIB.

(Efrain Padro / Alamy)

Lub tsev teev hawm Ayasofya yog ib lub tsev teev hawm nyob Tws Kis teb, thiab yog qhov chaw ib zeej tsoom neeg paub. Tam sim no yog cov tseem hwv Tws Kis ua tus kav. Lub tsev teev hawm Ayasofya thaum ub yog lub tuam tsev teev Ntuj Xos Fias uas loj tshaj nyob ntiaj teb no, yog lub tsev teev Ntuj ntawm cov Tswv Qhia nyob hauv lub tuam ceeb Constantinople. Tom qab no txoj kev teev hawm tau tawg faib ua 2 txoj xws li kev ntseeg sab hnub poob thiab kev ntseeg sab hnub tuaj, yog cov Os Thos Kav Tos Liv thiab sab hnub tuaj. 
Lub tuam tsev teev Ntuj Xos Fias (Sophia) txhim tsa xyoo 537, uas yog lub caij tus vaj Ntsas Tis Nias kav (justian). Thaum lub tuam ceeb Constantinople raug txeeb tau, mas xyoo 1453 lub tuam tsev teev Ntuj raug hloov ua lub tsev teev hawm ntawm cov tseem hwv Ottomans. Xyoo 1934, tus Txoov Tim Tswv Mus Tas Fas (Mustafa Kemal Atatürk) ua tus kav Tws Kis teb, ces nws muab lub tsev teev hawm hloov los ua ib lub tuam tsev rau tej toob xib qub qub rau sawv daws saib. 
Lub tuam tsev teev Ntuj Xos Fias, yog ib qhov chaw tseem ceeb thiab nto npe nyob Tws Kis teb. Niaj xyoo muaj cov neeg ncig tsham teb chaws mus saib lub tuam tsev Xos Fias li ntawm 3 plhom 700 tawm txhiab leej. 

 

Add new comment

5 + 5 =