Thov kom cov Txiv Plig Nyab Laj nyob nrog cov neeg ntseeg

Thov kom cov Txiv Plig Nyab Laj nyob nrog cov neeg ntseeg

(Vietnam priests urged to be in communion with laity)

Cov Txiv Plig nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Nyab Laj qab teb raug thov kom lawv koom nrog Koom Txoos tsim kev sib haum xeeb nrog cov Txiv Plig thiab cov neeg ntseeg. “Peb yuav sib koom ua hauj lwj kom muaj txiaj ntsim qab hau rau cov Koom Txoos thiab cov neeg ntseeg”.

Cov lus no yog Tswv Qhia Loisius Nguyen Hong Wi nyob Kontum hais thaum lub caij nws coj lub thaj txi Ntuj. Tsim nyog yuav mus tsham kom tau daws teeb meem kev thaj Ntuj Lus thiab kawm tej yam zoo zoo.

Tswv Qhia Wi thov kom cov Txiv Plig nyob hauv tej zej zog nyob ze cov neeg ntseeg, vim cov neeg ntseeg xav hnia tus ntxhiab yaj, yuav tau paub txog kev nyob ua ke yam txaus siab hauv cov neeg ntseeg, sib fim sib hwm, sib saib xyuas thiab pab lawv tshaj  qhov nthuav ntawv Moo Zoo thiab tsim kev kub ntxhov rau lawv.

Tswv Qhia Wi thov kom cov neeg ntseeg nyob hauv zej zog txhob yws thiab pom txog cov Txiv Plig li dej siab, vim lawv tsis yog saub yog los neeg tshaj lij. Tab sis lawv yog neeg txias, neeg hais lus sai, neeg muag luav thiab zoo tsis txaus uas yuav niaj hnub ua kom zoo tuaj.

Add new comment

2 + 7 =