Thawj tug Txiv Plig Hmoob nyob Hung Hoa, Nyab Laj teb

(UCAN photo)

Thawj tug Hmoob tau txais lub Cim Tiag Tes ua Txiv Plig nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Hung Hoa, hnub tim 13 lub 10 hli 2021.

Hauv cov kab ke tsa Txiv Plig, mas muaj Txiv Plig Pob Zeb Nguyen Van Vien ua tswv cuab coj lub thaj txi Ntuj. Txiv Plig Pob Zeb Nguyen Van Vien yog tus Txiv Plig saib xyuas cov hauj lwm nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos. Tus Txiv Plig tshiab uas txais lub Cim Tiag Tes hu ua Yos Xes Ma A Ca (Qiam Muas), nws hnub nyoog 38 xyoo. Txiv Plig Ca yug xyoo 1983, nws muaj 11 leeg kwv tij nkauj muam. Nws loj hlob nyob hauv lub zos Suab Puam (Sapa), yog ib lub zos nyob hauv lub xeev Lau Cai.

Sapa yog lub zos uas muaj cov Hmoob ntseeg coob tshaj. Tus Txiv Plig nyob hauv lub zos Sapa, yog Txiv Plig Pob Zeb Thanh Binh. Hais txog Hmoob, mas lub Koom Txoos tsis yog qhov chaw nthuav ntawm fab ntsuj plig xwb, nws kuj yog qhov chaw nthuav Hmoob tej txuj ci thiab. Hung Hoa yog lub Cheeb Koom Txoos loj tshaj plaws nyob Nyab Laj teb, vim nws kav tas 7 lub xeev thiab yog ib feem ntawm cov tsheb nqaj hlau hauv qab npoo av nyob Ha Noi.

Txiv Plig Ca hais tias : yam tseem ceeb ntawm kuv, yog kev tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo rau cov neeg nyob hauv nroog, pab kev kawm ntaub kawm ntawv rau cov me nyuam thiab txhawb nqa cov neeg pab txuag xeem lus hmoob thiab kab lis kev cai. Txiv Plig Ca uas yog tus Txiv Plig tshiab tau txais txoj hauj lwm saib xyuas lub zos Dong Hou, yog ib lub zos uas muaj cov Hmoob ntseeg Kav Tos Liv li ntawm 1,700 leej.

Leej Phauj Mab Liab Hoa kuj yog thawj tug poj niam Hmoob uas xub txais kev ntseeg thiab ua Leej Phauj. Nws qhuas txog Txiv Plig Ca cov lus thiab lub hom phiaj. Leej Phauj Hoa yog ib tug Leej Phauj nyob hauv lub koom haum Dos Mis Nis Kas, hauv lub Cheeb Koom Txoos Bac Ninh.

Add new comment

11 + 1 =