SUAV TSIS TXAUS SIAB RAU COV KAV TOS LIV NYOB HOOJ KOOS.

Hacker koom tes nrog tseem hwv Suav tsis txaus siab rau cov neeg ntseeg Kav Tos Liv nyob Hooj Koos. Vim tseem hwv Suav tsis txaus siab rau qhov cov neeg ntseeg Kav Tos Liv nyob Hooj Koos koom kev tawm tsam taij kev twj lij. Vas Tis Kas thov kom cov Txiv Plig nyob twj ywm ua neeg nruab nrab. Tswv Qhia Yos Xes Xees hais tias : txoj cai tshiab uas cov tseem hwv Pej Ceeb tsa kav Hooj Koos, mas nws muaj ntau yam txwv cov kev teev hawm. 
Hnub tim 30 lub 6 hli tag los, cov tseem hwv Suav tau muaj txoj cai tshiab los kav Hooj Koos, ces nws yog txoj cai hloov txhua yam yav tag los ntawm cov tseem hwv Aas Kiv. Vim tias yav tag los Hooj Koos yog zwm rau cov tseem hwv Aas Kiv ua tus kav. Ua ntej ib lis piam yuav txog hnub tseem hwv Suav tsa txoj cai tshiab, mas tus Tswv Qhia Liab Tong Hon uas saib lub Cheeb Koom Txoos Hooj Koos kuj pom zoo nrog tseem hwv Suav txoj cai. 

 

Add new comment

1 + 0 =