RADIO VERITAS ASIA TSHAJ TXOG TUS MOBILE APP

Tswv Qhia Charles Maung Bo (SDB) uas yog tus thawj ntawm lub rooj sab laj cov Tswv Qhia As Xias (FABC) tau tshaj tawm ib tug App xov tooj hais txog Radio Veritas Asia nyob hauv hnub tim 11 lub 10 hli no, thaum ua thaj txi Ntuj nyob hauv lub tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Mab Liab.

Lub thaj txi Ntuj yog nco txog kev ua hmoov tsuj xeeb ntawm Vaj Qhia Zam 23.

Tswv Qhia Bo tshaj Tenology txheej tshiab los ua kev tshaj Ntuj Lus rau sawv daws, thiab thov kom tas tsoom neeg ntseeg muab tus App tshiab ua “Phooj ywg hauv fab ntsuj plig”. RVA yog qhov chaw tshaj Ntuj Lus uas ri dav tshaj plaws ntawm lub Koom Txoos Kav Tos Liv, uas yog cov Tswv Qhia nyob As Xias tsim nyob hauv xyoo 1969.

Tswv Qhia Bo hais tias xyoo 1958  Vaj Qhia Zam 23 tawm tswv yim hais txog RVA, uas yog los ntawm cov thwj tim kev sib koom tes txhim tsa. Kev tshaj Ntuj Lus kom xwm yeem, mas yuav tsum nrhiav tej zaj tswv yim tshiab los pab. Tswv Qhia Bo thiab cov kav xwm nyob Vas Tis Kas hais tias tus App xov tooj yog ib yam zoo pab tshaj lub Moo Zoo. Ces Tswv Qhia Bo vam tias tus App xov tooj no yuav pab tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo mus txog ib tsoom neeg nyob As Xias.

RVA faib cov hauj lwm ntawm FABC hais txog kev tshaj Ntuj Lus rau cov neeg nyob As Xias, kom sawv daws tau kev sib fim thiab sib tham yam tsis tu ncua nyob hauv kev teev hawm, kab lis kev cai thiab cov neeg pluag. Yawg Roberto Mallari uas yog tus thawj FABC-OSC vam tias tus App no yuav pab kom Radio Veritas Asia cov hauj lwm tsheej xeeb thiab tsis muaj ciaj ciam hais txog kev tshaj  lub Moo Zoo.

Muaj 300 tus neeg koom ua thaj txi Ntuj thiab ua cov kab ke qhib tus App xov tooj tshiab ntawm RVA, uas yog siv Radio Veritas Asia tus Facebook ua qhov chaw tshaj tawm, nyob hauv lub tsev teev Ntuj Leej Ntshiab Mab Liab, nyob Yaas Nkoos, Mias Mas teb. Thiab caw 100 tus neeg koom txog kev kawm siv tus App xov tooj no.

Add new comment

7 + 4 =