Pab neeg tuav kev ncaj ncees thuam cov neeg thab plaub Mawv Xis Lim

Pab neeg tuav kev ncaj ncees thuam cov neeg thab plaub Mawv Xis Lim

(Rights groups slam harassment of Thai Muslim activist) -UCANews photo-

 

Ib tug poj niam tsis muaj neeg paub, nws rau phuam kauv ntsej muag tau cuam ib nkawg txiab rau ntawm Angkana Neelapaijit lub tsev nyob hauv Bangkok. Nws khiav hnub tim 12 lub 4 hlis tag los, qhov no yog lub tshuab caws thau duab tsom pom.

Angkana muaj 66 xyoo, nws hais tias nws tsev neeg paub tau tias qaug zog, vim lub rooj pwm tsav saib xyuas kev ncaj ncees tsis txuag tib neeg raws li tseem hwv txoj cai. Cov tseem hwv hais tias nws yuav tsis poob nyob hauv txoj kev raug teeb meem ntxiv mus.

Tus poj niam no yog ib tug neeg muaj suab npe nyob hauv Thaib teb, nws tus txiv yog yawg Somchai, yog ib tug kws txoj cai nyob Thaib qab teb. Nws yog tus sawv cev ntawm cov txiv neej Mawv Xis Lim uas raug liam tias muaj feem cuam koom tes nrog cov neeg tsim kev kub ntxhov uas muaj phom tiv cov tseem hwv. Nws ploj mus xyoo 2006.

Add new comment

5 + 2 =