NIAM MAB LIAB QHIA KOM PEB MLOOG COV NEEG NYOB NTSIAG TO

(Licasnews photo)

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tshaj tawm nyob hauv hnub peb, txhib cov neeg ntseeg Kav Tos Liv kom mloog cov neeg nyob sab nraud, yog lub caij lub Koom Txoos ua hmoov nco txog Niam Mab Liab yug los.

“Txoj kev hlub sov siab tiag yog tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, thiab pub chaw rau cov neeg raug tso tseg tas mus li. Kom peb sawv daws tau kev sib pab txhim kho lub neej koom nrog lawv”. Txoj kev zoo uas mloog Tswv Ntuj thiab ua neeg me pab ib zeej tsoom neeg thiab lub ntiaj teb, qhia kom peb txawj mloog txhua yam lub suab. Vim Niam Mab Liab yog ib tug neeg tsis muaj lub suab. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus xa ib co lus mus rau cov neeg tuaj koom lub rooj sab laj International Mariological Marian Congress zaum tim 25, hnub tim 8-11 lub 9 hlis no.

“Niam Mab Liab lub tsev nyob nrog Tswv Ntuj Lo Lus tau li cas ? Nws mus los tau hauv Tswv Ntuj Lo Lus, cov lus nws hais thiab xav yog Tswv Ntuj cov Lus. Nws lub tswv yim haum Tswv Ntuj zaj tswv yim tau li cas ? Nws lub siab yog zoo nkaus li Tswv Ntuj lub siab tau li cas ? Cov lus no yog Vaj Qhia Npes Nes Dis hais”.

Vim Niam Mab Liab ceeb laj xav txog Tswv Ntuj cov Lus, nws thiaj tuaj yeem ua Tswv Ntuj cov Lus Leej Niam lub chaw nyob. Tswv Qhia Liab Gianfranco Ravaci uas nws yog tus thawj tswj Pontifical Council for Culture ua tus nyeem Vaj Qhia cov lus ua ntej lub rooj sab laj.

Add new comment

1 + 0 =