MUAJ 400 TUS LEEJ CHOJ THIAB LEEJ PHAUJ MOB COVID-19 NYOB IS NTIAS TEB

Ntawv xov xwm Vas Tis Kas tshaj tias cov Txiv Plig thiab cov Leej Phauj Kav Tos Liv li ntawm 400 tawm leej mob Covid-19 tuag nyob Is Ntias teb, nyob hauv 2 lub hlis dhau los. Nyob hauv cov neeg tuag no, muaj 3 tug yog Tswv Qhia.

Cov Txiv Plig thiab cov Leej Phauj uas tuag no, yog vim lawv ua hauj lwm pab lub Koom Txoos thiab tej pab neeg. Lawv mus pab neeg nyob hauv cov thaj tsam uas muaj tus kab mob sib kis, ces lawv thiaj kis mob tuag. Ntau lub Cheeb Koom Txoos thiab ntau pab neeg ntseeg tau pub chaw ua tsev kho mob rau cov neeg mob Covid-19.

Ntawv xov xwm thais tias cov neeg tuag yog nyob hauv 98 lub Cheeb Koom Txoos thiab 106 pawg ntseeg. Vim li ntawd ntau lub Cheeb Koom Txoos thiab tej pab neeg ntseeg thiaj pom tias tsim nyog lawv yuav ua cov hauj lwm pab neeg, ces lawv thiaj pub tej thaj chaw rau cov kws kho mob kho cov neeg mob.

Txiv Plig Mas Tais (Matthew) hais tias tos cov neeg muaj mob tuag coob, vim yog tus neeg muaj mob tsis tshwm dab tsi qhia kom paub tias mob, thiab kev kho mob qeeb, kev soj ntsuam tus kab mob kuj qeeb. Cov neeg muaj mob coob leej lawv tsis paub tias lawv mob, ces lawv tseem mus ua hauj lwm pab neeg, mus sib sau sab laj. Tej yam no thiaj ua rau cov neeg kis tus kab mob tuag coob.

Add new comment

7 + 0 =