Laudato Sii thiab teeb meem ib puag ncig, cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv Malaisawan Pitthaya

Xyoo 2015 tsab ntawv Laudato Sii tau cog kev nco ras hais txog txhua yam ib puag ncig ntawm cov neeg ntseeg Kav Tos Liv Thaib, ces ntau lub tsev kawm ntawv Kav Tos Liv ras thiab lawv pib hloov lub tswv yim, yam li pib nyob hauv ib tug me nyuam hauv lub tsev kawm ntawv Malaisawan, nyob Nakhonratchasima nruab nrab hauv Thaib teb. Lawv tau tsa kom muaj kev qhuab qhia cov xib hwb thiab cov neeg ua hauj lwm hais txog Vaj Qhia cov lus Laudato Sii. Lub hom phiaj yog pab kom cov xib hwb qhia ntawv nco ntsoov txog xwv txheej ntawm txhua yam ib puag ncig thiab muab tej yam pab cov me nyuam kawm ntawv kom lawv txawj tsim ub tsim no. Muaj 100 leej neeg tuaj sib koom thiab ua cov hauj lwm hais txog faib tej yam qias neeg, coj mus ua dua tshiab thiab hais txog kev ua lub neej ntev lawm yav tom ntej.

Kev lag luam vam meej sai nyob Thaib teb, ua rau muaj teeb meem ib puag ncig ntau kawg. Thaib teb ntsib teeb meem ntawm huab cua phem, tej tsiaj nruab nrab tsawg zuj zus, kev luaj teb ntov ntoo, av tsuag, tsis muaj dej haus thiab teeb meem ntawm cov toob xib qias neeg  (Khib nyiab).

Txoj cai tim 12 ntawm kev txhim kho kev lag luam thiab tej pab neeg nyob Thaib teb hauv xyoo 2017 txog 2021 ceeb toom tias : zim txwv no hav zoov thiab txhua yam ib puag ncig hauv lub teb chaws poob qis zuj zus, yog qhov chaw qaug zog ntawm kev sib pab txuag thiab kev tsim tawm, kev pab cuam thiab kev ua lub neej yav tom ntej. Pom tias muaj kev siv hav zoov xyoob ntoo los txhim kho, ces ua rau muaj kev piam sij ua ntu zus. Hav zoov tsuag, av qhuav thiab txhua yam raug neeg txo.

Kev tshaib dej yav tom ntej thiab kev faib dej rau neeg siv yuav raug teeb meem loj. Txhua yam nyob ib puag ncig thiab kev vam meej ntawm kev lag luam, kev vam meej hauv cov nroog, tas txhua yam no yuav ua teeb meem rau neeg lub neej thiab yuav ua rau kev nqes peev ua lag luam nce siab tuaj.

Add new comment

2 + 14 =