KOOM TXOOS KAV TOS LIV

(Thau los ntawm : https://www.cuttingedge.org)

Lub Koom Txoos Kav Tos Liv, lus Aas Kiv hais tias Roman Catholic Church, yog lub Koom Txoos loj thiab muaj cov neeg ntseeg coob tshaj plaws. Tas cov neeg ntseeg nyob thoob ntiaj teb muaj li ntawm 1 plhom 3,000 tus neeg ntseeg nyob hauv xyoo 2017. Kav Tos Liv yog lub Koom Txoos loj thiab yog lub hauv paus ntawm kev ntseeg. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv nto npe loj tshaj nyob hauv cov teb chaws sab hnub poob. Txawm li cas los xij, lub Koom Txoos muaj Vaj Qhia ua tus coj thiab kav tas cov neeg ntseeg nyob thoob ntiaj teb. Cov neeg ntseeg Kav Tos Liv ntseeg tias : Huab Tais Yes Xus yog tus txhim tsa kom muaj lub Koom Txoos los sau ib zeej tsoom neeg ua ib tug nyob hauv txoj kev sib koom siab.
Pob Zeb yog thawj tug Vaj Qhia uas Huab Tais Yes Xus tau tsa sawv los nres lub Koom Txoos, nws yog tus tim 1 ntawm Huab Tais Yes Xus cov Thwj Tim. Cov Vaj Qhia thiaj yog tus hloov Pob Zeb chaw los txog niaj hnub nyem no.
Lub Koom Txoos Kav Tos Liv saib thiab hwm lub Cim Yug yog lub Cim loj tshaj txhua lub Cim, vim nyob hauv txhua lub thaj txi Ntuj, mas muaj lub Cim Yug. Lub Koom Txoos ntseeg tias cov ncuav mov mog thiab cov kua txiv cawv uas cov Txiv Plig muab los cev rau Ntuj nyob hauv lub thaj txi Ntuj, yuav txia ua Yes Xus lub Cev thiab cov Ntshav thiab ntseeg txog txoj kev daws txhaum.
Lub Koom Txoos tshaj Yes Xus lub Moo Zoo thiab ib txhij ua ntau yam hauj lwm pab neeg. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv thiaj yog lub Koom Txoos loj uas ua hauj lwm pab neeg coob tshaj nyob ntiaj teb no, yam li kev kawm txuj thiab kev noj qab haus huv ntawm tib neeg lub cev nqaij daim tawv.
Lub Koom Txoos Kav Tos Liv qhov chaw loj yog Vas Tis Kas nyob Los Mas (Rome). Tus coj lub Koom Txoos yog Vaj Qhia.
Dhau ntawm lub Koom Txoos Kav Tos Liv lawm (Roman Catholic), tseem muaj cov Plos Tes Taas (Protestant) thiab cov Os Thos Dos (Orthodox). Cov Plos Tes Tas, hwm ntawv Moo Zoo xwb lawv tsis muaj cov Txiv Plig cov Leej Phauj. 2 lub Cim uas cov Plos Tes Taas hwm, mas yog lub Cim Yug thiab lub Cim Ntxuav los yog Cim raus dej. Cov Os Thos Dos, tsis muaj ib qhov chaw ua qhov chaw loj. Vim lawv hwm cov Tswv Qhia sib luag thiab lawv hu tib lub npe Pas Tis As (Patriarch) los yog Archbishop.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

4 + 13 =