KEV KUB NTXHOV TUA KEV THAJ YEEB THIAB NCAJ NCEES

Tswv Qhia Loj nyob Tokyo hu ua Tarcisius Isao Kikuchi thuam kev nyiag tua Zis Pees tus thawj pwm tsav Shinzo Abe hnub tim 8 lub 7 hli no. Nws hais tias tsis muaj neeg yuav cheem tau tib neeg txoj kev xyav moo.

Kev kub ntxhov tua kev thaj yeeb, tua kev twj lij thiab tua kev ncaj ncees ntawm kev tseev tsim. Yog tus Tswv Qhia hais rau rooj ntawv xov xwm RVA.

Tus qub thawj pwm tsav Abe tab tom nrhiav neeg sau npe xaiv tsa rau nws nyob Nas Las, ces muaj neeg nyiag tua nws tom nrob qaum tuaj. Abe muaj 67 xyoo, nws raug xa mus rau tsev kho mob. Tab sis tom qab ntawd mas nws tuag lawm. Cov tub ceev xwm kuj ntes tau tus tub sab tua neeg, thiab nws hais tias tsis muaj neeg txw kom nws tua.

Add new comment

7 + 13 =