KAB KE NCO TXOG VAJ QHIA ZAM PAJ LUG II

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau ua cov kab ke txwm 25 xyoos, nco txog Vaj Qhia Zam Paj Lug 2 cov tsab ntawv uas nws sau rau lub Koom Txoos thiab sau rau tus Tswv Qhia Liab Card Kurt Koch uas yog tus thawj pwm tsav cov Tswv Qhia, kom cov neeg ntseeg nrog lwm cov kev teev hawm sib koom siab. Nyob hauv tsab ntawv no Vaj Qhia hais tias lub Koom Txoos xav kom cov ntseeg Kav Tos Liv thiab cov Plos Tes Taas sib koom ua ib tug nyob hauv Yes Xus lub npe. 10 tawm xyoo dhau los no, lub Koom Txoos tau ua ntau yam los pab txuag cov neeg ntseeg txuag lwm cov kev teev hawm. Vim li ntawd, Vaj Qhia thiaj hais tias yog sawv daws txawj sib fim thiab sib hwm, mas cov neeg ntseeg yuav txawj tiv thaiv txhua yam kev phem uas tuaj raug sawv daws. Vaj Qhia hais tias kev sib koom thov Ntuj thiab sib koom siab, mas yog ib zoo heev nyob hauv kev sib nyiam sib hlub thiab kev tshaj Ntuj Lus. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nco txog Vaj Qhia Zam Paj Lug Ob ib lo lus tias : ua ntej yuav mus txog 3000 xyoo, mas lub Koom Txoos yuav nquag thov Ntuj thiab yoog raws Huab Tais Yes Xus tus piv txwv tiag tiag. Vim li ntawd, Vaj Qhia Zam Paj Lug Ob thiaj sau ntau tsab ntawv zeem tseeb tias lub Koom txoos xav nrog lwm cov neeg ntseeg thiab lwm cov kev teev hawm sib fim. 

Add new comment

1 + 17 =