Isabel Cristina Mrad Campos thawj tug neeg thoj nam uas tau txais koob hmoov ntawm Lis Npaas teb

Hnub tim 11 lub 12 hlis no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tshaj tawm tias : Isabel Cristina Mrad Campos uas yog ib tug poj niam neeg Nplas Xis raug tua tuag thaum nws muaj 20 xyoo, vim nws raug neeg mos deev.

Vaj Qhia hnov txog nws lub moo tuag nyob hauv lub 10 hli, tab sis txhua yam mus tau qeeb yog vim tus kab mob COVID-19 sib kis. Vaj Qhia rau ceeb toom tus neeg tau txais koob hmoov tshiab, yog tus piv txwv siab tawv. Tshwj xeeb tshaj yog cov tub ntxhais hluas, qhia kom sawv daws ua zoo li nws thiab ua kom pom tias : qhov tseeb thiab nthuav dav nyob hauv kev ntseeg thiab ua raws Ntawv Ntshiab.

Helena Mrad tus ntxhais hluas nkauj uas tau txais koob hmoov, nws yug hnub tim 29 lub 7 hli xyoo 1962 nyob hauv lub nroog Barbacena, lub xeev Minas Gerais nyob Nplas Xis teb.

Lub keeb luv luv ntawm Isabel Cristina hais tias : nws yog los ntawm ib tsev neeg coj kev teev hawm nruj nruj xws li lwm tus ntxhais hluas nkauj thiab. Nws faib sij hawm rau nws tsev neeg, faib rau kev kawm thiab ua hauj lwm sab nraud, tab sis nws kuj coj lub neej muaj kev ntseeg yam kub siab lug.

Thaum nws tseem hluas, nws txiav txim txim siab ua ib tug kws kho mob thiab xav mus As Fiv Kas kom tau pab cov me nyuam uas lawv pluag txom nyem.

Xyoo 1982, nws raug qhaib thiab tsiv mus nyob Juiz de Fora kom tau npaj siab thiab kawm kev kho mob. Nws ntiav ib lub tsev nyob nrog nws tus nus hlob. Nws raug ib tug txiv neej dhos cov thawv rau khaub ncaws hauv lub tuam tsev nws ntiav nyob mos deev thiab tua tuag.

Add new comment

7 + 7 =