IB TUG XIB HWB THIAB NWS TSEV NEEG RAUG NTES VIM QHIA KEV NTSEEG NYOB NYAB LAJ TEB

Ib tug xib hwb Hmoob nyob hauv lub zos Phinh Ho, lub xeev Yees Npais raug ntes kaw. Nws raug lub txim qhia kev ntseeg Kav Tos Liv nyob hauv nws lub zos. Cov lus no yog Aid to the Church in Need tshaj tawm.

Xib hwb Zam Sung Bla Giang uas qhia kev ntseeg nyob hauv nws lub zos thiab nws 4 tug me nyuam raug liam tias lawv ua luam tshuaj txhaum kev cai. Txog tav no nws cov kwv tij tsis paub tias nws raug ntes mus nyob rau qhov twg thiab txiav txim li cas.

Xib hwb Zam Sung Bla Giang tus ntxhais muaj 12 xyoos raug txiav txim kaw nkauj 29 xyoo. Lub Koom Txoos Giong yog cov tub tshaj Ntuj Lus Fab Kis tuaj txhim tsa nyob hauv tiam 20. Yog qhov chaw uas muaj cov Hmoob nyob txawm li ntawm 2,700 leej, nyob hauv 2 lub cheeb tsam Tram Tau thiab Van Chan.

Xib hwb Zam Sung Bla Giang tus ntxhais hais tias : cov tub ceev xwm ntes kuv txiv, tsis yog lub caij qhia kev ntseeg. Tub ceev xwm tuaj ntes kuv txiv nyob hauv tsev, thiab liam lub txim tias kuv tsis ua luam tshuaj txhaum kev cai.

Sung Thi Hong muaj 2-3 tug kwv tij thiab nws ib tug txiv laus yog xib hwb qhia kev ntseeg thiab cov thawj coj raug txiav txim kaw nkuaj 4 xyoo. Lawv lub txim yog muaj feem cuam txog tshuaj txhaum kev cai. Nyob hauv pab no muaj 3 tug raug tso lawm.

Raws li kev tshuaj xwm, cov tub ceev xwm hais tias lawv siv tej lub hnab loj loj los ntim yeeb dawb. Peb tsis txaus siab, peb tawm tsam tiv cov tub ceev xwm, ces ib tug tub ceev xwm thawb kuv vau hlo rau hauv pem teb, ua rau kuv yuav luag nchuav kuv tus me nyuam tim 2. Nod yog Sung Thi Hong cov lus hais.

Add new comment

7 + 5 =