Ib tug Tswv Qhia thiab ib tug Txiv Plig Kav Tos Liv raug tso tawm lub nkuaj nyob Es Lis Thes As teb (Eritrea).

Tom qab nkawd raug kaw hauv lub nkuaj nyob Eritrea 2 lub hlis, mas Tswv Qhia Tsalim thiab Txiv Plig Stefanos raug tso tawm nkuaj. Tus Tswv Qhia muaj 52 xyoos, nws yog tus thawj coj cov Txiv Plig nyob Segheneity hauv txoj kev teev hawm Eritrean Catholic Eparchy. Ua ntej Txiv Plig Stefanos yuav raug ntes, mas nws yog tus Txiv Plig saib lub tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Mis Kas Ees. Tseem tsis tau paub tias ua li Txiv Plig Capuchin Abbot puas tau raug tso tawm nkuaj los tsis tau.

Hnub tim 15 lub 10 hli tsaib no, cov tub ceev xwm tau ntes Tswv Qhia Tsalim thiab 2 tug Txiv Plig nyob hauv tshav dav hlau Asmara, yog tus Tswv Qhia tuaj ntawm sab hnub poob tuaj. Lawv 3 leeg raug kaw nyob hauv lub nkuaj Adi Abeto.

Thaum tus Tswv Qhia thiab tus Txiv Plig raug tso tawm nkuaj, mas muaj cov neeg ntseeg thiab tus Tswv Qhia Menghesteab Tesfamariam uas yog tus coj lub Koom Txoos nyob Eritrean ua cov tos txais. Cov xwm no yog BBC tshaj tawm.

Cov neeg ntseeg Kav Tos Liv yog 4 feem pua ntawm tas tsoom pej xeem Eritrea 6 plhom leej. Lub Koom Txoos nyob Eritrea yog 1 lub nyob hauv 23 lub Koom Txoos sab hnub tuaj. Muaj cov neeg ntseeg 168,000 leej nyob hauv As Fiv Kas xib fab pej, thiab lawv yog cov neeg thoj nam nyob thoob ntiaj teb.

Add new comment

9 + 9 =