Holy See thiab Nyab Laj teb sib cog lus hais txog Vas Tis Kas tus tiam lis nyob Hanoi

Cov lus tshaj tawm no, yog tom qab tus Txoov Tim Tswv Vo Van Thuong mus ntsib Vaj Qhia Fas Ntshis Kus los. Ze ntawm 50 xyoo lawm uas txoj cai koom tshaj ntiab cov tiam lis tawm teb chaws hauv xyoo 1975. Vas Tis Kav tus tiam lis yuav nyob ruaj hauv cov teb chaws As Xias Toob fab naj, nws yuav txhawb nqa cov neeg ntseeg Kav Tos Liv nyob Nyab Laj teb kom ua raws Tswv Ntuj lub suab hu “Ua neeg Kav Tos Liv zoo thiab ua pej xeem zoo.”

Nyab Laj teb thiab Vas Tis Kas tau sib cog lus hais txog tus sawv cev Vaj Qhia uas nyob ruaj khov thiab nyob hauv As Xias toob fab naj, raws cov lus Vas Tis Kas tshaj tawm. Nyab Laj Tus Txoov Tim Tswv Vo van Thuong tau mus ntsib Vaj Qhia thiab tus Tswv Qhia Parolin uas yog tus thawj tswj nyob Vas Tis Kas, lawv tau sib tham txog kev txhim kho ntawm kev phooj ywg uas nce mus ib theem, ntawm kev sib tham ntau xyoo tag los. Vas Tis Kas muaj Nyab Laj tus tiam lis lawm, xws li yog Tswv Qhia Marek Zalewski uas nws ua tiam lis nyob Singapor thiab. Nws tau txais lub tso cai ntawm cov tseem hwv Nyab Laj kom mus tsham cov teb chaws li hais no. Kev cog lus thiab yuav tshaj tawm raws txoj cai sai sai no, yuav ua kom Vas Tis Kas rov muaj tiam lis nyob Hanoi. Ob tog muaj kev sib ua tsaug hais txog kev vam meej hauv kev phooj ywg ntawm Vas Tis Kas thiab Nyab Laj. 

Ob tog cia siab tias Vaj Qhia tus tiam lis yuav ua raws li cov lus cog pab txhawb nqa cov neeg ntseeg Nyab Laj uas txawj ua lub neej haum tseem hwv txoj cai, thiab ua ib co neeg ntseeg zoo ib co pej xeem zoo. Kom sawv daws muaj feem cuam nrog txhim kho lub teb chaws, uas muaj tus tiam lis ua tus choj ntawm kev vam meej thiab kev sib cog phooj ywg.

 

Add new comment

1 + 14 =