HAIS TXOJ SAW MAB LIAB THOV KOM COVID-19 TXHOB SIB KIS

Vim ua raws li Vaj Qhia Fas Ntshis Kus txoj kev npaj siab tseg, mas thiaj muab lub 5 hlis no coj los ua lub hlis thov Ntuj txhua txhua hnub, yam li hais txoj Saw Mab Liab los thov kom tus kab mob Covid-19 txhob sib kis ntxiv. Thov Ntuj rau ib zeej tsoom neeg pib hauj lwm tshiab thiab lawv tes hauj lwm. 
Txoj kev thov Ntuj no hu ua : “Kev thov Ntuj ntawm lub Koom Txoos muaj zog pub rau Tswv Ntuj”. Yog hais txog txhua lub tsev teev Ntuj nyob thoob ntiaj teb. 
Nyob As Xias teb muaj ntau lub tsev teev Ntuj, xws li lub tuam tsev teev Ntuj nyob Nas Xas Les, lub tsev teev Ntuj Leej Niam Txoj Saw Mab Liab nyob Kos Lim Naj, lub tsev teev Ntuj Niam Mab Liab ntawm kev thaj yeeb, tsev teev Ntuj txoj kev ncig tsham zoo nyob Fis Lis Pees thiab tsev teev Ntuj Niam Mab Liab kev tu lub cev nyob Is Ntias teb, tsev teev Ntuj Merimana nyob Tws Kis teb, tsev teev Ntuj Leej Niam ntawm Nas Nkas Xas Kim nyob Zis Pees thiab tsev teev Ntuj Leej Niam ntawm Lis Npaas. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus qhib thiab kaw hais txog kev teev Ntuj hnub tim 1 lub 5 hlis nyob ntawm Leej Niam Mab Liab tus cawm seej (Our Lady Of Perpetual Help) xub ntiag. Yog lub cim ntawm kev txhawb nqa nyob hauv tiam 7. Hnub tim 31 lub 5 hlis Vaj Qhia Fas Ntshis Kus yuav muab cov lus thov Ntuj los kaw cov chaw tseem ceeb nyob Vas Tis Kas. Nyob hauv txhua txhua lub hlis yuav muaj kev muab siab rau thov Ntuj rau txhua txhia tus neeg uas raug teeb meem los ntawm tus kab mob Covid-19. Yam li cov neeg mob uas tsis tuaj yeem hais lus rau nws neeg nws hlub, cov kws kho mob, cov neeg pluag txom nyem, cov neeg tsis muaj vaj tse nyob, cov muaj teeb meem ntawm kev lag luam thiab cov neeg tuag. Tas txhua lub tsev teev Ntuj raug caw kom thov Ntuj raws nyias kev cai thiab nyias xeem lus, thov kom cov hauj lwm nyob hauv tej pab neeg coob coob thiab txhua yam teeb meem uas tib neeg raug los ntawm tus kab mob, kom txhua yam rov zoo tuaj.

 

Add new comment

3 + 0 =