Cov zej zog nyob Is Ntias ua cov kab ke yoo pub kev thaj yeeb

Cov me nyuam Is Ntos Nes Xias uas yog neeg Kav Tos Liv faib txhiam xws noj rau cov Mawv Xis Lim

(Indonesian Catholic children distribute food to Muslims) - Radio Veritas Asia photo -

 

Cov me nyuam nyob hauv lub tsev teev Ntuj Leej Ntshiab Zam mus faib txhiam xws noj rau Eid ketpat uas yog cov Mawv Xis Lim. Coob leej me nyuam uas yog nyob hauv Bina Iman lub tsev teev Ntuj Leej Ntshiab Zam, hauv lub xeev Ntsas Vas hnub poob tau tawm mus faib txhiam xws noj rau cov zej zog nyob ib puag ncig Lebak, Ciamis uas nyob tsis deb ntawm lub tsev teev Ntuj hnub tim 1 lub 5 hlis no.

Muaj Txiv Plig Mis Kas Ees thiab cov me nyuam mus saib cov yim neeg Mawv Xis Lim, lawv nqa tej lub pob tawb ntim txhiam xws noj uas yog xuas xyoob hiab.

Ua ntej ntawd cov zos ntawd raug tshaj tawm ua zos Kerukunan (txhais tias cov zej zog sib haum xeeb) zwm rau lub nroog Ciamis.

Celli ib tug me nyuam hais tias : lawv ua siab loj nyob Eid ketupat, vim lawv mus faib txhiam xws noj rau cov zej zog nyob ib ncig ntawm lub tsev teev Ntuj.

Lawv nqa 110 pob txhiam xws noj mus faib rau 110 yim neeg.

Vim cov hauj lwm no, mas ua rau cov me nyuam paub ntau yam hais txog kev ua lub neej nyob ua ke, tab txawm tias sawv daws coj kev teev hawm sib txawv.

Add new comment

11 + 9 =