COV TUB TSHAJ NTUJ LUS NYAB LAJ PIB LUB NEEJ TSHIAB

(Ucan News)

Cov neeg ntseeg nyob Nyab Laj teb nyuam qhuav ua hmoob tsuj xeeb hnub Cassock tsis ntev los no. Muaj cov tub hluas coob leej tab tom taug txoj kev ua neeg ntseeg. Kev ua hmoov tsuj xeeb Cassock, muaj cov tub tshaj Ntuj Lus ntoo kaus mom Cassock uas yog thawj zaug. Hmoov tsuj xeeb Cassock yog kev pib lub neej tshiab uas nyiam pab luag tej nyob hauv peb cov ntsuj plig, thiab txais txoj cai nruj uas yog kev zoo thiab ncaj ncees nyob hauv txoj kev sib hlub. Cov khaub ncaws hnav nyob hauv txoj kev teev hawm yog lub cim ntawm kev ncaj ncees thiab kev coj lub neej pluag. Ntoo kaus mom Cassock koom ua thaj txi Ntuj thiab ua cov kab ke mas tsis yog ua kom luag lwm tus qhuas thiab hwm. Tab sis yog kev qhia kom peb paub tias peb yog Tswv Ntuj tug thiab yog Tswv Ntuj cov me nyuam. Kev ua lub neej tshaj Ntuj Lus tsis muaj dab tsi, tsuas yog kev xaiv Tswv Ntuj thiab taug Tswv Ntuj txoj kev xwb.

Kev hnav lub tsho ntev mus txog nram caj dab taws yog kev mloog lus, cev khaub ncaws uas muaj txog 33 lub khawm tsho, tsis yog yuav hnav thiab hle yooj yim. Yog qhia rau cov tub tshaj Ntuj Lus kom pom txog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim thiab txoj kev tom ntej uas yog yam cov tub tshaj Ntuj Lus nrhiav.

Kev ua ib tug tub tshaj Ntuj Lus yog ib yam zais ntshis ntawm tus kheej, vim tus hnav Cassock nws yuav tsum tshawb nrhiav tas li txog qhov tseeb ntawm nws lub neej. Leej Ntuj Plig Ntshiab qhia cov tab tom kawm kom lawv raws Yes Xus qab, tus tsis ua ib yam dab tsi, mas yog tus tso nws txoj kev xav kev cia siab pov tseg.

Add new comment

5 + 10 =