COV TSWV QHIA AS MES LIS KAS THOV NTUJ UA NTEJ UA KAB KE NCO TXOG HNUB HOOB POB TAWG NOB ZIS PEES.

(www.vaticannews.va/en)

Cov Tswv Qhia As Mes Lis Kas thov kom muaj kev sib koom thov Ntuj ua ntej yuav ua cov kab ke nco txog hnub hoob pob tawg nyob His Los Sis Mas thiab Nas Nkas Xas Kim xyoo 1945 nyob Zis Pees teb.
Tim 6 thiab tim 9 lub 8 hli xyoo no, yog txwm 75 xyoos ntawm kev pob hoob pob tua lub nroog His Los Sis Mas thiab lub nroog Nas Nkas Xas Kim thawj zaug thiab zaum kawg. Tiam 21 no tseem ua pov thawj txog kev tsis sib haum xeeb nyob hauv 2 lub nroog ntawd. Yog vim kev piam sij zaum ntawd, mas cov tseem hwv As Mes Lis Kas thiaj tau txwv cov hoob pob Nus Khias (New Clear) ua ntu zus los txog niaj hnub nyem no. Cov Tswv Qhia As Mes Lis Kas hais tias : txij xyoo 1981 uas Vaj Qhia Zam Paj Lug Ob mus tsham Zis Pees teb, mas lub Koom Txoos Kav Tos Liv nyob Zis Pees teb tau siv sij hawm 10 hnub nyob hauv txhua txhua xyoo los thov Ntuj rau 2 lub nroog no. Xyoo no yog txwm 75 xyoos ntawm kev piam sij nyob hauv 2 lub nroog no, mas thov cov neeg ntseeg nyob Zis Pees teb, nyob As Mes Lis Kas teb thiab tsoom neeg ntseeg nyob thoob ntiaj teb sib koom thov Ntuj nyob rau hnub tim 9 lub 8 hli xyoo no. 
Lub Koom Txoos Kav Tos Liv nyob As Mes Lis Kas teb tab meeg hais tias : peb txoj kev sib koom thov Ntuj kom lub ntiaj teb tau nyob thaj yeeb, yog ib qho paj tshab ntawm Tswv Ntuj uas yog Huab Tais Yes Xus txoj kev tuag. Xyoo 2019 lub 11 hlis tsaib no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau mus tsham lub Nas Nkas Xas Kim, mas cov Tswv Qhia ua pov thawj hais tias : ntiaj teb txoj kev thaj yeeb yuav tsum yog txhob pub muaj hoob pob Nus Khias lawm, qhov no yog qhov uas tas ib zej tsoom neeg ntiaj teb xav tau. Nyob hauv ntsuj tsov rog ntiaj teb zaum 2, mas cov tub rog As Mes Lis Kas tau pov hoob pob Nus Khias rau lub nroog His Los Sis Mas thiab Nas Nkas Xas Kim hnub tim 6 thiab tim 9 lub hli xyoo 1945, ua rau cov neeg nyob hauv lub nroog His Los Sis Mas tuag ze 80,000 leej tam sim, thiab cov tuag tom qab li 10,000 tawm leej. Tom qab ntawd 3 hnub, mas cov tub rog As Mes Lis Kas kuj tso hoob pob Nus Khias rau lub nroog Nas Nkas Xas Kim, ces ua rau neeg tuag 40,000 leej thiab tej tsev zoo zoo piam sij tas. 

 

Add new comment

1 + 3 =