Cov Tswv Qhia Fis Lis Pees : kev sib koom ntawm cov neeg ntseeg yog ua kom muaj kev koom tes nrog lub Koom Txoos ntau dua qub.

Kev sib sau siab nrog Radio Veritas Asia, Tswv Qhia Gaa uas tuaj ntawm Novaliches tau hais txog kev sib koom ntawm cov neeg ntseeg hauv lub Koom Txoos yuav coj sawv daws mus rau txoj kev sib koom hauv lub Koom Txoos ntau dua qub. 

Raws li nws hais, kev qhaib li no tsim nyog yuav muaj kev sib koom nrog cov neeg ntseeg sab laj ntau dua qub, yam li cov neeg ntseeg muaj kev koom nrog cov kab ke hauv tsev teev Ntuj ntau dua.

Nyob hauv lub caij sab laj ua ntej yuav koom sab laj nrog cov Txiv Plig, mas yuav tau pib thiab xyaum mus xyaum los thiab yuav siv sij hawm. Tswv Qhia Gaa yug nyob hauv Mas Nis Las hnub tim 4 lub 10 hli xyoo 1962, nws txais lub Cim Tiag Teg ua Leej Choj nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Mas Nis Las hnub tim 17 lub 3 hlis xyoo 2000.

Hnub tim 23 lub 9 hlis xyoo 2000, nws tau txais lub npe ua Txiv Plig nyob hauv lub tsev teev Ntuj Mas Nis Las.

Lub Cheeb Koom Txoos Novaliches uas nws ua Tswv Qhia kav, muaj cov Kav Tos Liv li ntawm 1 plhom 200 txhiab leej. Lub Cheeb Koom Txoos muaj 24 lub tsev teev Ntuj thiab 17 txoj hauj lwm. Muaj 73 tus Txiv Plig ua hauj lwm nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos. Qee lub Cheeb Koom Txoos muaj kev yug zaub mov, pab nyiaj kawm ntawv thiab tsim kom muaj cov tub ntxhais hluas, thiab kev tsim kho lub neej tshiab.

 

Add new comment

3 + 2 =