Cov Tswv Qhia Fab Kis pov ntawv qhib cov kab ke ua Leej Ntshiab ntawm Henri de Lubac

Kev sab laj ntawm cov Tswv Qhia Fab Kis tshaj tawm hnub tim 31 lub 3 hlis tag los, hais txog de Lubac tau txais kev tso cai nyob hauv lub rooj sab laj cov Tswv Qhia nyob Lourdes.

De Lubac tau txais kev qhuas los ntawm coob leej hais tias nws yog ib tug kws fab ntsuj plig tseem ceeb nyob hauv tiam 20. Tus Txiv Plig Yes Xus Is neeg Fab Kis yog tus muaj lub tswv yim kev xav nyob hauv tsev kawm ntawv thiab txhawb nqa kev sau ntawm lub Koom Txoos Leej Txiv Kav Tos Liv. 

Nws yug hnub tim 20 lub 2 hlis xyoo 1896, nyob hauv lub nroog Cambrai nyob Fab Kis qaum teb. De Lubac loj hlob nyob hauv tsev neeg Kav Tos Liv. Nws muaj 5 leeg kwv tij. Tom qab nws tsev neeg tshais chaw mus nyob Lis Yoos, De Lubac kawm nyob hauv lub tsev kawm ntawv Yes Xus Is ua ntej nws yuav txiav txim siab nkag mus koom pab Yes Xus Is xyoo 1913. 

De Lubac txais lub Cim Tiag Tes ua Txiv Plig xyoo 1927 thiab nws pib qhia fab ntsuj plig nyob hauv Kav Tos Liv lub tsev kawm txheej siab nyob Lis Yoos. 

Xyoo 1950, De Lubac raug txwv tsis pub qhia nyob hauv tsev kawm txheej siab 8 xyoo. Nws tseem kawm ntxiv thiab raug nce npe ua tub koom tes nyob hauv Institut de France xyoo 1958. Vaj Qhia Zam 23 tsa De Lubac ua tub koom tes ntawm pab pawg npaj cov hauj lwm Vas Tis Kas Ob xyoo 1959. De Lubac nkag mus koom ua tus neeg paub txhua yam los yog tus neeg paub fab ntsuj plig. Ces nws cov ntawv sau nto npe nyob hauv lub pwm tsav Tswv Qhia. Xyoo 1983, Vaj Qhia Zam Paj Lug Ob tsa De Lubac ua Tswv Qhia Liab nyob hauv pab Yes Xus Is thaum nws muaj 86 xyoo. 

5 xyoo tom qab ces nws tuag nyob Pas Lis, hnub tim 4 lub 9 hlis xyoo 1991.

 

Add new comment

8 + 5 =