Cov tsev teev Ntuj nyob Mias Mas teb ua cov hauj lwm pub kev thaj yeeb, nyob hauv lub caij tseem hwv cov tub rog siv dav hlau tua neeg nyob Mias Mas teb

Kev siv dav hlau tua tsoom pej xeem ntawm cov tub rog, ua rau tsoom pej xeem Mias Mas ntshai kawg. Tab sis cov thawj coj ntawm kev ntseeg kuj thov Ntuj thiab sib sau ua ntau yam hauj lwm los thov kev thaj yeeb. 

Muas txwv phom loj thiab suab phom nrog doog diaj, tab sis cov neeg ntseeg lawv tseem mus tsev teev Ntuj thiab nyob hauv lawv tsev thov Ntuj pub kev thaj yeeb, lawv ua siab tawv thiab tiv tej kev txom nyem uas lawv tab tom raug. 

Lub Cheeb Koom Txoos Kalay, yog lub Cheeb Koom Txoos uas raug xwv txheej loj tshaj plaws nyob hauv lub teb chaws. Lub Cheeb Koom Txoos tau npaj cov kab ke tsim koob hmoov thiab thov Ntuj tsis tseg. Hnub tim 6 lub 5 hlis no, lawv mus saib 7 lub tsev teev Ntuj nyob hauv lub xeev Chin thiab ib cheeb tsam ntawm Sagaing.

Nyob hauv lub nroog Loikaw, hauv lub xeev Kayah, mas lub tsev teev Ntuj the Christ the King tau npaj kom muaj hais txoj saw Mab Liab txhua hmo thiab pib txij hnub tim 1 lub 5 hlis no mus. Lub Cheeb Koom Txoos muaj ntau pua tus Txiv Plig thiab cov neeg ntseeg nyob tsis ruaj chaw hauv lub teb chaws. Ntau lub tsev teev Ntuj hais txoj saw Mab Liab nyob hauv lub 5 hlis no, vim yog lub hlis hwm Niam Mab Liab. 

Suav txij lub 2 hlis xyoo 2021 uas yog xyoo lub teb chaws raug cov tub rog txeeb kav, mas cov tub rog tau siv dav hlau ya nruab ntug thiab tua neeg. Ua rau tsoom pej xeem, ntau lub tsev teev Ntuj thiab ntau lub zos uas muaj cov neeg ntseeg Kav Tos Liv poob ua cov tub rog thawj lub hom phiaj. Ces cov tub rog siv dav hlau tua ntau thaj tsam uas feem coob yog cov neeg ntseeg, xws li lub xeev Chin, lub xeev Kayah, lub xeev Kachin thiab lub xeev Karen. 

 

Add new comment

11 + 2 =