COV TSEV KAWM NTAWV TEEV HAWM TSWV NTUJ SIB PAB NYOB PAS KIS TAAS TEB

(Ucanews photo)

Kev kawm txuj qhia kom pom tias cov me nyuam kawm ntawv uas yog haiv neeg tsawg nyob hauv cov Islam poob qab deb heev.

Yousaf Adnan nco tau tias nws laus thiab dhau lub caij ua hauj lwm lawm, nws tau ua tus thawj coj cov xib hwb qhia ntawv xyoo 2011, vim tsis muaj nyiaj txiag. Tom qab uas nws ua hauj lwm rau cov tsev kawm ntawv Kav Tos Liv los tau 20 xyoo, nws li nyiaj hli yog 5,700 Rupee.

Lub tsev kawm ntawv txheej nrab Saint Paul nyob hauv plawv nroog Hajvere, yog thaj tsam uas muaj cov neeg ntseeg nyob coob li ntawm 400 tawm yim. Cov me nyuam kawv ntawv feem coob yog cov neeg txom nyem, lawv them ib lub hlis yog 150-300 Rupee xwb. Lub tsev kawm ntawv ntawd raug kaw tseg xyoo 2014, tam sim tshuav ib tug xib hwb qhia ntawv uas yog nws siv nws li peev xwm thiab 60 leej me nyuam kawm ntawv.

Raws li Directory Kav Tos Liv nyob hauv lub nroog Lab Hos, nyob Pas Kis Taas teb hais, mas muaj 504 lub tsev kawm ntawv nyob hauv xyoo 2010.

Tab sis tam sim no tsuas tshuav 355 lub tsev kawm ntawv uas yog zwm rau 7 lub Cheeb Koom Txoos. Cov tub kawm uas yog neeg ntseeg thuam tseem hwv cov tsev kawm ntawv nyob hauv xyoo 1972 tias : lawv qhia ntawv tsis zoo thiab lub caij ntawd cov neeg ntseeg paub txuj qis heev.

Ua rau cov tsev teev Ntuj tsis muaj zog thiab cov neeg ntseeg muaj kev txhawj xeeb thiab ntshai. Muaj cov tsev kawm ntawv txheej qis thiab txheej siab yuav luag ib nrab tseem yog tseem hwv kav. Cov neeg ntseeg nyob Pas Kis Taas teb yuav ua dab tsi, mas raug txwv thiab raug txiav, vim cov neeg ntseeg tsis kam ua raws li cov Mawv Xis Lim.

Add new comment

2 + 5 =