Cov tseem hwv Mias Mas cov ib tug Txiv Plig Kav Tos Liv

Cov tseem hwv Mias Mas cov ib tug Txiv Plig Kav Tos Liv

(Myanmar junta frees arrested Catholic priest) -Asianews photo-

 

Ib tug Txiv Plig ntawm lub Cheeb Koom Txoos Paten Irrawaddy uas nyob Mias Mas raug cov tub rog ntes mus thiab raug tso lawm, tom qab uas ob tog muaj kev sib hais haum.

Txiv Plig Richard Nae Seo Aung raug cov tub rog tso tawm nkuaj hnub tim 19 lub 4 hlis no, yog tom qab 9 hnub uas nws raug ntes mus. Xov xwm nyob lwm lub tsev teev Ntuj hais tias : tej zaum Txiv Plig cog lus sau yuas qee yam, ces nws thiaj raug tso tawm los. Txiv Plig Aung yog tus Txiv Plig pab hauv tsev teev Ntuj, thiab nws yog 1 tug hauv 13 leeg. Dua li lwm cov mas tsis tau tawm nkuaj los, tsuas muaj Txiv Plig Aung tib leeg xwb thiaj raug tso tawm tom qab nws raug soj ntsuam ntau teev sib law.

Txij lub 5 hlis tsaib no los txog tav no, mas nyob Mias Mas teb twb muaj cov Txiv Plig Kav Tos Liv raug ntes 11 leeg lawm. Mias Mas teb yog lub teb chaws uas tsoom pej xeem feem coob teev hawm Phus Thas.

Add new comment

3 + 1 =