Cov teev Phus Thas thiab cov Kav Tos Liv sib ntsib nyob My Tho, kom tau sib tham txog 2 txoj kev teev hawm

Cov teev Phus Thas thiab cov Kav Tos Liv sib ntsib nyob My Tho, kom tau sib tham txog 2 txoj kev teev hawm

(Buddhists and Catholics meet in Mỹ Tho on Vesak to renew interfaith dialogue) -Asianews photo-

Cov neeg ntseeg muaj Tswv Qhia Nguyễn Văn Khảm ua tus coj, lawv mus saib ib tug pej thuam nyob Tien Giang kom tau ua hmoov tsuj xeeb cov txog hnub tus mlom Phus Thas yug los. Lawv tau txais paj tshab thiab ntaub npog qhov ntswg tiv thaiv kab mob hauv lub tsev teev hawm Phus Thas uas yog neeg Nyab Laj. 2 tog tau sib tuav xam hais txog ntau yam teeb meem uas lub ntiaj teb tab tom raug thiab hais txog kev tsis sib haum xeeb.
Hais txog cov Txiv Plig Kav Tos Liv, mas kev ua hmoov tsuj xeeb zaum no yog pub kom tau kev sib ntsib, thov Ntuj thiab sib pauv paj tshab ua kev sib koom siab hauv lub teb chaws thiab sib pab tiv thaiv tus kab mob COVID-19 uas tab tom sib kis loj. Ob tog yuav sib koom tes daws teeb meem thiab tiv thaiv kom yav tom ntej tus kab mob ploj mus. Kev thov Ntuj thiab pe hawm ntawm 2 txoj kev teev hawm, yog muaj nyob ntawm lub tsev teev hawm Phus Thas Voom Taj, xyoo 2565 raws ntawm xam nyoog Phus Thas.
 

Add new comment

7 + 0 =