Cov neeg ntseeg yuav luag 100 leej raug tua tuag nyob hauv lub Lis Piam Ntshiab, nyob Nis Zes Lias teb.

Kev tua cov neeg ntseeg nyob thoob lub xeev Benue uas nyob Nis Zes Lias qaum teb hauv lub Lis Piam Ntshiab, ua rau muaj neeg tuag 94 leeg, yog ib lub cim qhia txog kev phem muaj heev zuj zus. Yog los ntawm cov Mawv Xis Lim.

Ib tug tub hluas raug tua tuag thiab cov neeg ntseeg nrog rau cov uas teev lwm txoj kev teev hawm raug ntes mus lawm. Yog cov neeg phem nyob hauv Akenawe-Tswarev hauv lub Logo County lub xeev Benue. Lawv raug ntes nyob hauv lub Lis Piam Ntshiab uas nqaum nplooj, hauv lub tsev teev Ntuj Pentecostal hnub tim2 lub 4 hlis no. Associated Press hais tias : lub 4 hlis no muaj cov neeg phem xuas phom tua neeg tuag 50 leej nyob Umogidi, uas yog qhov chaw cov neeg ntseeg Kav Tos Liv nyob coob hauv lub xeev Benue sab hnub poob. 

Hnub Rau Ntshiab tim 7 lub 4 hlis 2023, tus neeg Mawv Xis Lim tau tua neeg nyob hauv ib lub tsev kawm ntawv hauv lub zos Ngban. Muaj cov neeg ntseeg nyob ua liaj ua teb thiab lawv cov tsev neeg ze li ntawm 100 leej. Tus neeg ntawd tua neeg tuag ntau caum leej. Txiv Plig Remigius Ihyula uas nws yog tus thawj coj kev ncaj ncees, kev txhim kho thiab kev thaj yeeb nyob Benue (JDPC), lawv yog ib lub Koom Haum Kav Tos Liv pab neeg nyob Nis Zes Lias teb hais tias : “Kev tua neeg nyob hauv hnub tim 7 lub 4 hlis, mas muaj neeg tuag 43 leeg thiab raug mob 40 leej”. 

Samuel Ortom tus tswj lub xeev Benus uas nws tau tawm mus lawm, nws twb xub ceeb toom rau tsoom pej xeem kom ceev faj ua ntej yuav muaj kev tua neeg. Nws hais tias cov tub ceev xwm thiab cov tub rog siv sij hawm ntev dhau los tiv cov teeb meem no. 40 xyoo dhau los Samuel Ortom twb tau thov kom cov tseem hwv hloov txoj cai thiab tso lus kheev rau tsoom pej xeem yuav phom tiv thaiv lawv tus kheej, tab sis nws cov lus thov tsis tau qab hau.

Nyob hauv lub xeev Benue muaj 2 plhom tus neeg yog neeg tsiv teb tsaws chaw, lawv tsis tuaj yeem nyob tau thiab ua liaj ua teb, vim lawv ntshai. Hmo ntuj cov neeg ua liaj lawv thiaj khiav mus rau cov yeej thoj nam kom nruab hnub lawv tau mus cog liaj.

 

Add new comment

7 + 5 =