Cov neeg neeg ntseeg nyob Los Tsuas teb rov qab raug hiam

Cov neeg neeg ntseeg nyob Los Tsuas teb rov qab raug hiam

(d Christian family face renewed pressure in Laos) - UCANews photo-

 

Cov neeg ntseeg nyob Los Tsuas qab teb raug cov tub ceev xwm thiab cov pej xeem Los Tsuas caum ntiab tawm hauv zos mus, vim lawv txoj kev ntseeg.

Lawv tau piav lawv txoj kev raug cov tub ceev xwm hiam thiab tej kev nyuab siab tawm rau hauv Social Media.

Hnub tim 15 lub 3 hlis tag los, cov tub ceev xwm hauv lub nroog Pranxay, lub xeev Sawannakhet tau hu xov tooj rau cov neeg ntseeg uas lawv tso Video txog kev hiam rau hauv Socail Media, kom lawv muab tshem tawm mus. Tseem muaj xov xwm hais tias tus tswv zos ntiab lawv tawm hauv zos mus 2 zaug. Yog tshaj raws Radio Free Asia tshaj tawm hnub tim 24 lub 3 hlis.

Cov neeg ntseeg no lawv tsis pub hais npe tawm, vim lawv tso Video hais txog lawv tej vaj tse raug hlawv nyob hauv lub zos Dung Sawan hnub tim 9 lub 2 hlis 2022. Cov tub ceev xwm thov kom cov neeg ntseeg tshem cov Video hais txog tej yam tsis zoo txog tus tswv zos thiab.

Add new comment

4 + 0 =