Cov neeg dim siav ciaj nyob Xis Laas Kas , ua tsaug Vaj Qhia tau pab nyiaj

Cov yim neeg uas lawv dim siav ciaj los ntawm kev ntshai thiab raug tub sab tua hauv lub Caij Hla xyoo 2019 nyob Xis Laas Kas teb, lawv zoo siab thiab ua Vaj Qhia tsaug uas nws tau pab nyiaj rau lawv thiab hais ib co lus ncaj ncees kom sib haum xeeb.

Cov nyiaj Vaj Qhia tau xa mus pab lawv yog 100,000 Euro, los yog 36 plhom lus pis. Cov nyiaj ntawd raug xa mus faib rau tsoom pej xeem tau txais kev kub ntxhov nyob hauv lub nroog Kochchikade hnub tim 14 lub 8 hli tag los. Muaj Txiv Plig Brian Udaigwe uas yog Tswv Qhia Liab Malcolm Ranjith nyob Kos Loos Npos tus thwj tim ua tim khawv. Nyob ntawm lub tsev teev hawm uas faib nyiaj, mas yog qhov chaw thaum ub txhim tsev teev Ntuj thiab cov tsev txais qhua uas rau tub sab chua hoob pob tua piam sij tas hauv hnub tim 21 lub 4 hlis 2019. Ua rau neeg tuag 267 leej thiab raug mob tshaj 500 leej nyob hauv Hnub Chiv Hla.

Muaj li ntawm 380 tsev neeg nyob hauv lub nroog Katuwapitiya thiab Kochchikade uas tau txais kev kub ntxhov. Cov Caritas Sethsarana yog lub Koom Haum pab neeg ntawm cov Tswv Qhia Xis Laas Kas, vim lawv txhawb nqa thiab pab xa xov rau lwm lub Cheeb Koom Txoos.

Add new comment

6 + 3 =