COV LEEJ CHOJ KAV TOS LIV RAUG TUA TUAG NYOB FIS LIS PEES

Ib tug Txiv Plig Kav Tos Liv hu ua Regalado raug neeg ntiav tua tuag nyob hauv lub nroog Malaybalay, uas nyob qab teb hauv cov pov txwv Mis Ntas Naus. Txiv Plig Regalado hnub nyoog muaj 42 xyoos. Thaum 8 teev tsaus ntuj muaj neeg pom Txiv Plig raug tub sab tua tuag nyob ntawm ntug kev Malaybalay hauv lub zos Patpat. Ntawm Txiv Plig lub qhov muag sab xis doog tas thiab muaj ib txoj hlua khau dawb dawb khi nyob ntawm Txiv Plig sab tes laug.

Xyoo 2018, Txiv Plig Richmond Nilo raug tua tuag lub sij hawm nws tab tom ua thaj txi Ntuj nyob hauv lub tsev teev Ntuj nroog Zaragoza, xeev Nueva Ecija.

Lub 4 hlis ntuj xyoo 2018, Txiv Plig Mark Ventura raug ob tug tub sab tua tuag nyob qaum teb lub xeev Cagayan.

Lub 12 hlis xyoo 2017, Txiv Plig Marcelito Paez raug tua tuag nyob hauv lub nroog Jaen, xeev Nueva Ecija.

Add new comment

7 + 2 =