Bac Kan thawj lub cim ntawm kev ntseeg thiab lub tsev teev Ntuj ntawm cov haiv neeg nyob qaum teb

Kev tsuj xeeb ntawm cov haiv neeg thiab qhib lub tsev teev Ntuj Leej Niam Tus Cawm Seej ntawm Tswv Qhia Van Dat, yog txoj hauj lwm ntawm tus cawm seej uas muab siab rau txog fab kev kawm thiab cov neeg ntseeg nyob hauv lub xeev Bac Kan. Lub tsev teev Ntuj txhim tsa xyoo 1928, zim txwv no muaj cov neeg ntseeg 1,200 leej.

Yog thawj lub tsev teev Ntuj ntawm cov neeg ntseeg Kav Tos Liv nyob qaum teb.

Txiv Plig Tinh yog tus saib lub tsev teev Ntuj Leej Niam tus Cawm Seej, thiab tsuj xeeb lub tsev teev Ntuj hnub tim 20 lub 10 hli, hauv lub Cheeb Koom Txoos Bac Ninh, lub xeev Bac Kan nyob Nyab Laj qaum teb. Muaj cov Txiv Plig ntau pua leej thiab cov tub tseem hwv nrog cov neeg ntseeg coob kawg. Sawv daws tuaj sib koom ua ntees tsuj xeeb yam lom zem kawg. Cov neeg ntseeg feem coob yog cov haiv neeg tsawg nyob hauv lub xeev Bac Kan.

Txiv Plig Tinh hnub nyoog 49 xyoos thiab nws tau ua hauj lwm pab cov neeg ntseeg nyob ntawd txij xyoo 2011 los lawm. Nws hais rau EdA hais txog lub tsev teev Ntuj tshiab tias : lub tsev teev Ntuj ua raws tus yam ntxwv Gothic style thiab tis lub tswb nrog. Muaj rooj zaum 300 lub thiab yog qhov chaw tso siab ntawm cov neeg nyob ib thaj tsam ntawd. Yog qhov chaw ntshiab huv ntawm kev thaj yeeb thiab kev sov siab. Nws hais tias kev cia siab nyob ntawm no. Cov neeg ntseeg tuaj yeem sib ntxiv kev ntseeg thiab xyaum kom paub txog kev tso siab rau Tswv Ntuj.

Tus sau: Fr. Rodighiero Domenico
Tus txhais: Lis Maib

https://www.cssr.news/2022/10/vietnam-bac-kan-the-first-sign-of-faith-church-of-the-northern-ethnic-groups/

Add new comment

18 + 1 =