Videos

Zaj nyeem hnub tim 7 lub 2 hlis 2023 (Daily reflection)
Zaj nyeem hnub tim 6 lub 2 hlis 2023 (Daily reflection)
Hnub Chiv Tim 5 Lub 2 Hlis 2023 (Sunday Homily)
Zaj nyeem hnub tim 4 lub 2 hlis 2023 (Daily reflection)