ZOO SIAB TXAIS XWS LI LEEJ NTSHIAB PAJ LUG TAU TXAIS.

Hnub tim 22 lub 1 hlis tas los no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thov kom tsoom ntseeg sawv daws coj xws li cov neeg Mes Tas uas lawv zoo siab txais tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug thiab nws cov kwv luag thaum lub nkoj tawg nyob hauv haiv txwv.
Vaj Qhia txhawb sawv daws, tsis hais poj niam los txiv neej kom lawv muaj lub siab nyiam coj tus yam ntxwv qhib saib txais lwm tus, qhov loj mas yog txais cov neeg thoj nam. Tsis tas li, Vaj Qhia txawm hais tias nws tsis nyiam tseem hwv tsab cai tsis pub cov neeg thoj nam uas lub nkoj tawg nyob hauv dej ntuj Mes Dis Tes Las Nes nce lub teb chaws.
Vaj Qhia piv txwv Paj Lug thiab nws cov kwv luag zoo li cov neeg thoj nam ziag no, tab sis lawv taus kev tos txais zoo ntawm cov neeg Mes Tas vim Tswv Ntuj txoj kev hlub.
“Hnub no, dej ntuj uas thaud Paj Lug lawv lub nkoj tawg yog thaj tsam txaus ntshai rau lwm tus txoj sia. Cov neeg thoob qab ntuj ntsib xwv txheej thaum lawv khiav teeb meem tsov rog thiab kev txom nyem”
“Nyob rau lis piam thov Ntuj txhawb kev sib koom siab rau tsoom ntseeg xyoo no thiaj tau xaiv lo lus tias ‘Zoo siab tos txais’ los ua lub ntsiab.” Vaj Qhia hais “Kev ua kwv tij nyob hauv Leej Pleev yog qhov koj paub kuv thiab kuv los paub koj tib yam.”
Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais ntxiv tias “Txoj kev no xwb thiaj yuav hloov kev zoo siab tos txais kom ua kab ke ntshiab zoo tseem ceeb rau ntiaj teb. Tswv Ntuj txoj kev hlub tsom tau hauv tus neeg muaj dej siab, yog li Paj Lug lawv thiaj tau chaw nkaum nag, tau mov noj thiab tau hluav taws nte.”
Vaj Qhia xav paub tias cov ntseeg ntsib dab tsi nyob hauv Tswv Ntuj, nyob hauv peb cov ntseeg mas peb yuav tsum kawm kev sib pab ua hauj lwm txais qhua kom cov neeg thoj nam pom txog Tswv Ntuj kev hlub. “Peb yuav tsum ua tim khawv txog qhov tseeb tias peb txhua leej txhua tus muaj nqes rau Tswv Ntuj thiab peb tau Tswv Ntuj txoj kev hlub.”
Kawg no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thov kom sawv daws sib pab ua txoj hauj lwm txais lwm tus, qhov tswj xeeb yog txais cov neeg qaug zog thiab txom nyem, vim qhov no yuav kho kom peb ua tib neeg zoo, ua tus thwj tim zoo thiab pab kom pawg ntseeg loj hlob.

Txhais los ntawm : www.vaticannews.va/en
Tus txhais : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

4 + 1 =