YOS XES LUB TSWV YIM QHIA PEB KOM TSO SIAB RAU TSWV NTUJ

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav Ntawv Moo Zoo nyob hauv hnub Chiv lis piam kawg hauv Caij Tos Huab Tais raws li Mas Tais sau txog Yos Xes kev mloog thiab tso siab rau Tswv Ntuj tias yog tus yam ntxwv peb sawv daws yuav coj raws.
Vaj Qhia pib hais rau sawv daws tias Yos Xes muaj lub tswv yim raws li cov ntseeg yuav tsum muaj. Yos Xes, Zam Ntxuav Plig thiab Mab Liab yog peb tus neeg peb pom nyob hauv Caij Tos Huab Tais.
Peb yuav pom tias Yos Xes coj tus, nws tsis yws, nws tsis hais lus ntau, tab sis nws ua raws Tswv Ntuj siab; thiab Yos Xes yog tus muaj hmoov zoo vim kev mloog lus thiab tsis muab hlob.
Vaj Qhia hais rau sawv daws tias Yos Xes tau qhaib Mab Liab ua nws poj niam, tab sis nkawd tseem tsis tau sib yuav.
Thaum Yos Xes paub tias Mab Liab xeeb tub, nws poob siab thiab xav tsis tas; yog li Yos Xes thiaj nrhiav kev nrauj Mab Liab ntsiag ntsiag, vim Yos Xes tsis xav kom luag tej hais lus xaiv txog Mab Liab. Vaj Qhia hais tias Yos Xes paub zoo tias yog ib tus txiv neej tsis yuav tus poj niam nws qhaib cia, mas tus poj niam ntawd yuav raug kev tuag.
Vaj Qhia hais ntxiv tias Yos Xes tso siab rau tus poj niam nws xaiv, tab sis nws tsis nkag siab tias ua cas Mab Liab ho xeeb tub, mas Yos Xes thiaj nrhiav kev daws qhov teeb meem no. Yos Xes thiaj txiav siab nrauj Mab Liab twj ywm kom luag tej tsis paub tias nkawd tau sib qhaib cia.
Thaum Yos Xes txiav siab li ntawd, tus Tshiab los hais rau Yos Xes tias txoj kev txiav siab ntawd tsis haum rau Tswv Ntuj siab. Tus Tshiab hais tias Tswv Ntuj tab tom qhib txoj kev nyiam thiab xyiv fab tshiab, tus Tshiab hais rau Yos Xes tias : Yos Xes, Das Vis xeeb ntxwv; koj txhob ntshai yuav Mab Liab tuaj nyob hauv koj tsev. Nws xeeb tub, tab sis yog tuaj ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab tuaj.
Thaum Yos Xes hnov li no, nws tso siab rau Tswv Ntuj, Yos Xes mloog tus Tshiab thiab coj Mab Liab los nyob hauv nws tsev.
Vaj Qhia ntuas tias qhov no yog Yos Xes kev tso siab rau Tswv Ntuj pub kev txom nyem rau nws thiab tso siab rau Tswv Ntuj thaum nws ntsib xwm txheej tsis nkag siab.
Yos Xes paub tias tus me nyuam nyob hauv Mab Liab lub cev tsis yog nws li, tab sis yog Tswv Ntuj leej tub, thiab Yos Xes yuav ua txiv tsom kwm nws.
Vaj Qhia rov hais tias Yos Xes tus yam ntxwv ua neeg zoo, tsis muab hlob thiab mloog lus no qhia peb kom tsa muag ntsia mus lawm tom ntej, tso siab rau Tswv Ntuj.
Peb thov nkauj ntshiab Mab Liab thiab Yos Xes tus siab ncaj; kom pab peb mloog Huab Tais Yes Xus tus yuav nqe los cawm neeg.

Tus txhais : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

8 + 8 =