YES XUS NUG PEB SAWV DAWS TIAS ‘KUV YOG LEEJ TWG?’

Tim 12 lub 9 hlis no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau mus koom rooj sab laj cav txog lub Cim Yug zaum 52 hauv Hoos Nqias teb, ces Vaj Qhia thiaj ua Thaj Txi Ntuj nyob hauv tuam ceeb Npus Das Pes.

Yes Xus lub Moo Zoo hauv Hnub Chiv hauv Lis Piam 24 Caij Nyob Nruab Xyoos yog cov los hauv Lus Kas Ntawv Moo Zoo, yog Huab Tais Yes Xu snug cov thwj tim tias nws yog leej twg.

Vaj Qhia hais tias Huab Tais Yes Xus lo lus ntawd yog nug peb sawv daws, yog lo lus nug xav tau lo lus teb ntawm peb ib leeg dhau ib leeg. Peb lo lus teb yog cov lus yuav txuas peb kev ua Huab Tais Yes Xus thwj tim nyob hauv 3 yam no: tshaj txog Yes Xus lub Moo Zoo, ntsia ntsoov Huab Tais Yes Xus, thiab raws Huab Tais Yes Xus qab.

Tshaj txog Yes Xus lub Moo Zoo- muaj lub ntsiab tob dua kev lees txais Huab Tais Yes Xus xws li Xis Moos Pob Zeb lees tias Yes Xus yog Leej Pleev. Tsis yog tshaj txog Yes Xus lub hwj chim sawv rov los xwb, tiam sis tsum tshaj txog Yes Xus kev txom nyem nyob saum tus Ntoo Cuam thiab.

Vaj Qhia hais tias “Peb zoo xws li cov thwj tim uas xav kom Huab Tais Yes Xus yog tus Pleev muaj hwj chim, tsis yog tus tub txib raug dai saum Ntoo Cuam. Tab sis lub Cim Yug tau ua kom peb ras tias Huab Tais Yes Xus yog leej twg, nws yog tus yeem tuag kom tau cawm peb sawv daws.”

Ntsia ntsoov Huab Tais Yes Xus- Huab Tais Yes Xus vam kom peb nyob nws tog, txhawb nws txoj hauj lwm, xav li nws xav tsis yog li ntiaj teb xav. Yog li thaum peb hwm lub Cim Yug mas peb yuav xav txog peb lub zog me, peb yuav txais Huab Tais Yes Xus los ntxiv zog rau peb, los ntxuav peb lub siab kom peb lub tswv yim qhib

Raws Huab Tais Yes Xus qab- Huab Tais Yes Xus tsawm Xis Moos Pob Zeb tias ‘Xas Tas, koj lawv kuv qab!’ mas yog hais kom Pob Zeb rov ras thiab rov los raws Huab Tais Yes Xus qab.

Lo lus tias ‘Koj raws kuv qab’, yog kom coj lub neej nyob hauv kev tso siab rau Huab Tais Yes Xus, vim tias peb yog Huab Tais Tswv Ntuj cov me nyuam. Yog kom peb yoog raws Huab Tais Yes Xus tus lwj lw; yog ua tub txib tsis yog rau lwm tus los tsob hwb.

Vaj Qhia hais tias txhua hnub peb raug hu los ntsib peb cov kwv tij nkauj muam kom peb tau tsob hwb lawv, kom peb ntsib kev hom khaj nyob hauv peb thiab tseb kev xyiv fab rau lwm tus.

Vaj Qhia tau hais txog rooj sab laj cav txog lub Cim Yug zaum no tias yog chaw xaus hauv ib txoj kev peb tau taug, thiab kuj yog chaw pib rau ib txoj kev tshiab ntxiv. Li ntawd, Vaj Qhia thiaj ntuas tias “Kev raws Huab Tais Yes Xus qab yog ntsia ntsoov mus lawm pem hauv ntej. Niaj hnub peb sawv los mas peb yuav rov nug peb tias ‘Nej hais tias kuv yog leej twg?’

Add new comment

1 + 2 =